פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] הגייה Pierre Valdès 0 הצבעות
28/05/2015 chandelier [fr] הגייה chandelier 0 הצבעות
19/05/2015 Innsbruck [fr] הגייה Innsbruck 0 הצבעות
19/05/2015 omettre délibérément [fr] הגייה omettre délibérément 0 הצבעות
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] הגייה diffèrent de ceux-là 0 הצבעות
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] הגייה écritures de type logographique 0 הצבעות
19/05/2015 relation transitive [fr] הגייה relation transitive 0 הצבעות
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] הגייה congruences sur les entiers 0 הצבעות
19/05/2015 maximum admissible [fr] הגייה maximum admissible 0 הצבעות
19/05/2015 confirmation du mail [fr] הגייה confirmation du mail 0 הצבעות
19/05/2015 selon les pays [fr] הגייה selon les pays 0 הצבעות
19/05/2015 positions successives [fr] הגייה positions successives 0 הצבעות
19/05/2015 ingénierie [fr] הגייה ingénierie 1 הצבעות
19/05/2015 crépinette [fr] הגייה crépinette 0 הצבעות
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] הגייה Charlotte Delbo 0 הצבעות
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] הגייה discussions hautes en couleur 0 הצבעות
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] הגייה au particulier comme au professionnel 0 הצבעות
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] הגייה annuaires imprimés 0 הצבעות
19/05/2015 regretter par la suite [fr] הגייה regretter par la suite 0 הצבעות
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] הגייה à moyen et long terme 0 הצבעות
19/05/2015 fiches de résumé [fr] הגייה fiches de résumé 0 הצבעות
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] הגייה l'échec scolaire 0 הצבעות
15/05/2015 éco-responsable [fr] הגייה éco-responsable 0 הצבעות
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] הגייה forêts gérées durablement 0 הצבעות
15/05/2015 rassurez [fr] הגייה rassurez 1 הצבעות
15/05/2015 rassures [fr] הגייה rassures 1 הצבעות
15/05/2015 événement [fr] הגייה événement -1 הצבעות
13/05/2015 New-York [fr] הגייה New-York 0 הצבעות
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] הגייה mesdames et messieurs 0 הצבעות
13/05/2015 bacs de collecte [fr] הגייה bacs de collecte 0 הצבעות