פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
02/03/2019 atipléis [es] הגייה atipléis 0 הצבעות
02/03/2019 asfalté [es] הגייה asfalté 0 הצבעות
02/03/2019 prohíjan [es] הגייה prohíjan 0 הצבעות
02/03/2019 créticos [es] הגייה créticos 0 הצבעות
02/03/2019 rujía [es] הגייה rujía 0 הצבעות
02/03/2019 síquicas [es] הגייה síquicas 0 הצבעות
02/03/2019 bromeé [es] הגייה bromeé 0 הצבעות
02/03/2019 sagú [es] הגייה sagú 0 הצבעות
02/03/2019 pepú [es] הגייה pepú 0 הצבעות
02/03/2019 pelú [es] הגייה pelú 0 הצבעות
02/03/2019 pirú [es] הגייה pirú 0 הצבעות
02/03/2019 trascurrí [es] הגייה trascurrí 0 הצבעות
02/03/2019 tentativa de suicidio [es] הגייה tentativa de suicidio 0 הצבעות
02/03/2019 entre medias de [es] הגייה entre medias de 0 הצבעות
02/03/2019 serillos [es] הגייה serillos 0 הצבעות
02/03/2019 silicios [es] הגייה silicios 0 הצבעות
02/03/2019 simplismos [es] הגייה simplismos 0 הצבעות
02/03/2019 amplitudes [es] הגייה amplitudes 0 הצבעות
02/03/2019 altitudes [es] הגייה altitudes 0 הצבעות
02/03/2019 cristaloide [es] הגייה cristaloide 0 הצבעות
02/03/2019 cristaloides [es] הגייה cristaloides 0 הצבעות
02/03/2019 parónimas [es] הגייה parónimas 0 הצבעות
02/03/2019 conyúdices [es] הגייה conyúdices 0 הצבעות
02/03/2019 crustáceas [es] הגייה crustáceas 0 הצבעות
02/03/2019 copríncipe [es] הגייה copríncipe 0 הצבעות
02/03/2019 coloideas [es] הגייה coloideas 0 הצבעות
02/03/2019 cicloideas [es] הגייה cicloideas 0 הצבעות
02/03/2019 sordino [es] הגייה sordino 0 הצבעות
02/03/2019 palón [es] הגייה palón 0 הצבעות
02/03/2019 subreino [es] הגייה subreino 0 הצבעות