פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
13/07/2012 传递 [zh] הגייה 传递 -1 הצבעות
30/01/2010 下午 [zh] הגייה 下午 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/01/2010 下列 [zh] הגייה 下列 0 הצבעות
30/01/2010 下来 [zh] הגייה 下来 0 הצבעות
30/01/2010 下來 [zh] הגייה 下來 0 הצבעות
30/01/2010 下令 [zh] הגייה 下令 0 הצבעות
30/01/2010 下世 [zh] הגייה 下世 0 הצבעות
30/01/2010 下屬 [zh] הגייה 下屬 0 הצבעות
30/01/2010 下属 [zh] הגייה 下属 0 הצבעות
30/01/2010 下崗 [zh] הגייה 下崗 0 הצבעות
30/01/2010 上邊 [zh] הגייה 上邊 0 הצבעות
30/01/2010 上边 [zh] הגייה 上边 -1 הצבעות
30/01/2010 上颌骨 [zh] הגייה 上颌骨 0 הצבעות
30/01/2010 上颌 [zh] הגייה 上颌 0 הצבעות
30/01/2010 上頜骨 [zh] הגייה 上頜骨 0 הצבעות
30/01/2010 上頜 [zh] הגייה 上頜 0 הצבעות
30/01/2010 上限 [zh] הגייה 上限 0 הצבעות
30/01/2010 上陣 [zh] הגייה 上陣 0 הצבעות
30/01/2010 上阵 [zh] הגייה 上阵 0 הצבעות
30/01/2010 上面 [zh] הגייה 上面 -1 הצבעות
30/01/2010 上门 [zh] הגייה 上门 0 הצבעות
30/01/2010 上門 [zh] הגייה 上門 0 הצבעות
30/01/2010 上野 [zh] הגייה 上野 0 הצבעות
30/01/2010 上部 [zh] הגייה 上部 0 הצבעות
30/01/2010 上頭 [zh] הגייה 上頭 0 הצבעות
30/01/2010 上头 [zh] הגייה 上头 0 הצבעות
30/01/2010 上饒 [zh] הגייה 上饒 0 הצבעות
30/01/2010 上饶 [zh] הגייה 上饶 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/01/2010 上齒 [zh] הגייה 上齒 0 הצבעות
30/01/2010 上马 [zh] הגייה 上马 0 הצבעות