פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
22/05/2014 knapperne [da] הגייה knapperne 0 הצבעות
22/05/2014 aftalte [da] הגייה aftalte 0 הצבעות
22/05/2014 aftalt [da] הגייה aftalt 0 הצבעות
22/05/2014 bærer [da] הגייה bærer 0 הצבעות
22/05/2014 bestemte [da] הגייה bestemte 0 הצבעות
22/05/2014 betjente [da] הגייה betjente 0 הצבעות
22/05/2014 bløder [da] הגייה bløder 0 הצבעות
22/05/2014 bøjer [da] הגייה bøjer 0 הצבעות
22/05/2014 bøjede [da] הגייה bøjede 1 הצבעות
22/05/2014 bøjet [da] הגייה bøjet 0 הצבעות
22/05/2014 Mathilde Gøhler [da] הגייה Mathilde Gøhler 0 הצבעות
22/05/2014 fængsler [da] הגייה fængsler 1 הצבעות
22/05/2014 fængslerne [da] הגייה fængslerne 0 הצבעות
22/05/2014 drukner [da] הגייה drukner 0 הצבעות
22/05/2014 druknede [da] הגייה druknede 0 הצבעות
22/05/2014 Druknet [da] הגייה Druknet 0 הצבעות
22/05/2014 derude [da] הגייה derude 1 הצבעות
22/05/2014 derud [da] הגייה derud 0 הצבעות
22/05/2014 Esrum [da] הגייה Esrum 2 הצבעות
22/05/2014 cistercienserkloster [da] הגייה cistercienserkloster 1 הצבעות
22/05/2014 sparet [da] הגייה sparet 0 הצבעות
07/10/2013 Poul Schierbeck [da] הגייה Poul Schierbeck 0 הצבעות
07/10/2013 Niels, lyhne [da] הגייה Niels, lyhne 0 הצבעות
07/10/2013 Lyhne [da] הגייה Lyhne 0 הצבעות
07/10/2013 Mette Nørnberg Pedersen [da] הגייה Mette Nørnberg Pedersen 0 הצבעות
07/10/2013 Laura Drasbæk [da] הגייה Laura Drasbæk 0 הצבעות
07/10/2013 Mille-Marie Treschow [da] הגייה Mille-Marie Treschow 0 הצבעות
07/10/2013 Lene Kamm [da] הגייה Lene Kamm 0 הצבעות
07/10/2013 trængsel [da] הגייה trængsel 1 הצבעות
07/10/2013 forfængelig [da] הגייה forfængelig 0 הצבעות