פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
23/05/2013 Laura [da] הגייה Laura 0 הצבעות
23/05/2013 Leah [da] הגייה Leah 0 הצבעות
23/05/2013 Leif [da] הגייה Leif 0 הצבעות
23/05/2013 Lennart [da] הגייה Lennart 0 הצבעות
23/05/2013 Leonard [da] הגייה Leonard 0 הצבעות
23/05/2013 Liam [da] הגייה Liam 0 הצבעות
23/05/2013 svømmebukser [da] הגייה svømmebukser 0 הצבעות
23/05/2013 Muspellheim [da] הגייה Muspellheim 0 הצבעות
23/05/2013 Lillian [da] הגייה Lillian 0 הצבעות
23/05/2013 Linus [da] הגייה Linus 0 הצבעות
23/05/2013 Lucas [da] הגייה Lucas 0 הצבעות
23/05/2013 Lucia [da] הגייה Lucia 0 הצבעות
23/05/2013 Lukas [da] הגייה Lukas 0 הצבעות
23/05/2013 Lydia [da] הגייה Lydia 0 הצבעות
23/05/2013 Manfred [da] הגייה Manfred 0 הצבעות
23/05/2013 Maren [da] הגייה Maren 0 הצבעות
23/05/2013 Marina [da] הגייה Marina 0 הצבעות
23/05/2013 Margit [da] הגייה Margit 0 הצבעות
23/05/2013 Margareta [da] הגייה Margareta 0 הצבעות
23/05/2013 Marius [da] הגייה Marius 0 הצבעות
23/05/2013 Yngve [da] הגייה Yngve 0 הצבעות
23/05/2013 Martha [da] הגייה Martha 0 הצבעות
23/05/2013 Wenche [da] הגייה Wenche 0 הצבעות
23/05/2013 Matthæus [da] הגייה Matthæus 0 הצבעות
23/05/2013 Poula [da] הגייה Poula 0 הצבעות
23/05/2013 Maximilian [da] הגייה Maximilian 0 הצבעות
23/05/2013 Miriam [da] הגייה Miriam 0 הצבעות
23/05/2013 Mirjam [da] הגייה Mirjam 0 הצבעות
23/05/2013 Monica [da] הגייה Monica 0 הצבעות
23/05/2013 nanna [da] הגייה nanna 0 הצבעות