פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
26/12/2010 swampy [en] הגייה swampy 0 הצבעות
26/12/2010 creditable [en] הגייה creditable 0 הצבעות
26/12/2010 untainted [en] הגייה untainted 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
19/12/2010 plumpness [en] הגייה plumpness 0 הצבעות
19/12/2010 hawkishness [en] הגייה hawkishness 0 הצבעות
19/12/2010 dumbness [en] הגייה dumbness 0 הצבעות
19/12/2010 doziness [en] הגייה doziness 0 הצבעות
19/12/2010 sloppiness [en] הגייה sloppiness 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
19/12/2010 sluggishness [en] הגייה sluggishness 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
19/12/2010 clerical [en] הגייה clerical 1 הצבעות
19/12/2010 sleeplessness [en] הגייה sleeplessness 0 הצבעות
19/12/2010 sleekness [en] הגייה sleekness 0 הצבעות
19/12/2010 preposterousness [en] הגייה preposterousness 0 הצבעות
19/12/2010 apple cider [en] הגייה apple cider 0 הצבעות
19/12/2010 regretfulness [en] הגייה regretfulness 0 הצבעות
19/12/2010 acuteness [en] הגייה acuteness 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
19/12/2010 joyousness [en] הגייה joyousness 0 הצבעות
19/12/2010 jerkiness [en] הגייה jerkiness 0 הצבעות
19/12/2010 unobtrusiveness [en] הגייה unobtrusiveness 0 הצבעות
19/12/2010 lankiness [en] הגייה lankiness 0 הצבעות
19/12/2010 usableness [en] הגייה usableness 0 הצבעות
19/12/2010 laxness [en] הגייה laxness 0 הצבעות
19/12/2010 strictness [en] הגייה strictness 0 הצבעות
19/12/2010 stoutness [en] הגייה stoutness 0 הצבעות
19/12/2010 quaintness [en] הגייה quaintness 0 הצבעות
19/12/2010 numerosity [en] הגייה numerosity 0 הצבעות
19/12/2010 obtrusiveness [en] הגייה obtrusiveness 0 הצבעות
18/12/2010 descending [en] הגייה descending -1 הצבעות
18/12/2010 haughtiness [en] הגייה haughtiness 1 הצבעות
18/12/2010 wickedness [en] הגייה wickedness 1 הצבעות