פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
08/07/2014 Duguay [fr] הגייה Duguay 0 הצבעות
08/07/2014 Sluys [fr] הגייה Sluys 0 הצבעות
08/07/2014 Quaregnon [fr] הגייה Quaregnon 0 הצבעות
08/07/2014 guérit [fr] הגייה guérit 0 הצבעות
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] הגייה Caroline Méthot 0 הצבעות
15/06/2014 Charcenne [fr] הגייה Charcenne 0 הצבעות
15/06/2014 colonne Morris [fr] הגייה colonne Morris 0 הצבעות
15/06/2014 prolonge [fr] הגייה prolonge 0 הצבעות
15/06/2014 réduirais [fr] הגייה réduirais 0 הצבעות
26/11/2013 Cheval ailé [fr] הגייה Cheval ailé 0 הצבעות
20/11/2013 les pickpockets [fr] הגייה les pickpockets 0 הצבעות
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] הגייה fauteuil crapaud 0 הצבעות
20/11/2013 aux articles [fr] הגייה aux articles 0 הצבעות
20/11/2013 j'assemblais [fr] הגייה j'assemblais 0 הצבעות
20/11/2013 j'exonérais [fr] הגייה j'exonérais 0 הצבעות
20/11/2013 j'assemblerai [fr] הגייה j'assemblerai 0 הצבעות
20/11/2013 reprendront [fr] הגייה reprendront 0 הצבעות
20/11/2013 discal [fr] הגייה discal 0 הצבעות
20/11/2013 campagnard [fr] הגייה campagnard 0 הצבעות
20/11/2013 diamètre [fr] הגייה diamètre 0 הצבעות
20/11/2013 appliquée [fr] הגייה appliquée 0 הצבעות
20/11/2013 aigle [fr] הגייה aigle 0 הצבעות
20/11/2013 j'ajouterai [fr] הגייה j'ajouterai 0 הצבעות
20/11/2013 le rottweiler [fr] הגייה le rottweiler 0 הצבעות
20/11/2013 canin [fr] הגייה canin 0 הצבעות
20/11/2013 je suis cash [fr] הגייה je suis cash 0 הצבעות
20/11/2013 colombe de la paix [fr] הגייה colombe de la paix 0 הצבעות
20/11/2013 laissez-moi [fr] הגייה laissez-moi 0 הצבעות
20/11/2013 gueuleton [fr] הגייה gueuleton 0 הצבעות
20/11/2013 oiseau de passage [fr] הגייה oiseau de passage 0 הצבעות