פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
01/08/2017 George Maillard Kesslère [fr] הגייה George Maillard Kesslère 0 הצבעות
01/08/2017 capilotade [fr] הגייה capilotade 0 הצבעות
01/08/2017 priée de venir [fr] הגייה priée de venir 0 הצבעות
01/08/2017 accaparer [fr] הגייה accaparer 0 הצבעות
01/08/2017 besace [fr] הגייה besace 0 הצבעות
01/08/2017 Chiroubles [fr] הגייה Chiroubles 0 הצבעות
01/08/2017 Caroline Dufaÿs [fr] הגייה Caroline Dufaÿs 0 הצבעות
01/08/2017 Raoul Vaneigem [fr] הגייה Raoul Vaneigem 0 הצבעות
01/08/2017 lovelace [fr] הגייה lovelace 0 הצבעות
01/08/2017 Charles Ratton [fr] הגייה Charles Ratton 0 הצבעות
01/08/2017 Caroline Reboux [fr] הגייה Caroline Reboux 0 הצבעות
01/08/2017 bouillon [fr] הגייה bouillon 0 הצבעות
01/08/2017 tapageur [fr] הגייה tapageur 0 הצבעות
01/08/2017 Canavaggia [fr] הגייה Canavaggia 0 הצבעות
01/08/2017 contusionné [fr] הגייה contusionné 0 הצבעות
01/08/2017 craqueler [fr] הגייה craqueler 0 הצבעות
01/08/2017 purée ! [fr] הגייה purée ! 0 הצבעות
01/08/2017 Ernest-Aimé Feydeau [fr] הגייה Ernest-Aimé Feydeau 0 הצבעות
01/08/2017 la cueillette [fr] הגייה la cueillette 0 הצבעות
08/07/2014 Duguay [fr] הגייה Duguay 0 הצבעות
08/07/2014 Sluys [fr] הגייה Sluys 0 הצבעות
08/07/2014 Quaregnon [fr] הגייה Quaregnon 0 הצבעות
08/07/2014 guérit [fr] הגייה guérit 0 הצבעות
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] הגייה Caroline Méthot 0 הצבעות
15/06/2014 Charcenne [fr] הגייה Charcenne 0 הצבעות
15/06/2014 colonne Morris [fr] הגייה colonne Morris 0 הצבעות
15/06/2014 prolonge [fr] הגייה prolonge 0 הצבעות
15/06/2014 réduirais [fr] הגייה réduirais 0 הצבעות
26/11/2013 Cheval ailé [fr] הגייה Cheval ailé 0 הצבעות
20/11/2013 les pickpockets [fr] הגייה les pickpockets 0 הצבעות