פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
01/01/2014 barnadödlighet [sv] הגייה barnadödlighet 0 הצבעות
01/01/2014 millenniemål [sv] הגייה millenniemål 0 הצבעות
01/01/2014 fiskekvot [sv] הגייה fiskekvot 0 הצבעות
01/01/2014 återhämta [sv] הגייה återhämta 1 הצבעות
01/01/2014 övergödning [sv] הגייה övergödning 0 הצבעות
01/01/2014 Barents hav [sv] הגייה Barents hav 0 הצבעות
01/01/2014 Irländska sjön [sv] הגייה Irländska sjön 0 הצבעות
01/01/2014 Stockholms skärgård [sv] הגייה Stockholms skärgård 0 הצבעות
01/01/2014 OECD-rapport [sv] הגייה OECD-rapport 0 הצבעות
01/01/2014 naturresurs [sv] הגייה naturresurs 1 הצבעות
01/01/2014 Internationella valutafonden IMF [sv] הגייה Internationella valutafonden IMF 0 הצבעות
01/01/2014 halvårsskifte [sv] הגייה halvårsskifte 0 הצבעות
01/01/2014 förvarna [sv] הגייה förvarna 0 הצבעות
01/01/2014 respektlös [sv] הגייה respektlös 0 הצבעות
01/01/2014 oacceptabel [sv] הגייה oacceptabel 0 הצבעות
01/01/2014 eftergivet [sv] הגייה eftergivet 0 הצבעות
01/01/2014 bättring [sv] הגייה bättring 0 הצבעות
01/01/2014 måttet är rågat [sv] הגייה måttet är rågat 0 הצבעות
01/01/2014 envishet [sv] הגייה envishet 1 הצבעות
01/01/2014 sorglös [sv] הגייה sorglös 0 הצבעות
01/01/2014 trim [sv] הגייה trim 0 הצבעות
01/01/2014 arbetarfamilj [sv] הגייה arbetarfamilj 0 הצבעות
01/01/2014 karriärval [sv] הגייה karriärval 0 הצבעות
01/01/2014 normaltillstånd [sv] הגייה normaltillstånd 0 הצבעות
01/01/2014 oinfriad [sv] הגייה oinfriad 0 הצבעות
01/01/2014 påtalad [sv] הגייה påtalad 0 הצבעות
01/01/2014 opåtalad [sv] הגייה opåtalad 0 הצבעות
01/01/2014 sedvanligt [sv] הגייה sedvanligt 0 הצבעות
01/01/2014 osedvanlig [sv] הגייה osedvanlig 0 הצבעות
01/01/2014 krisdrabbad [sv] הגייה krisdrabbad 0 הצבעות