פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
30/12/2013 revidering [sv] הגייה revidering 0 הצבעות
30/12/2013 interaktivitet [sv] הגייה interaktivitet 0 הצבעות
30/12/2013 bokstaveringsalfabet [sv] הגייה bokstaveringsalfabet 0 הצבעות
30/12/2013 mansnamn [sv] הגייה mansnamn 0 הצבעות
30/12/2013 kvinnonamn [sv] הגייה kvinnonamn 0 הצבעות
30/12/2013 vanligast [sv] הגייה vanligast 0 הצבעות
30/12/2013 Caesar [sv] הגייה Caesar 0 הצבעות
30/12/2013 Qvintus [sv] הגייה Qvintus 0 הצבעות
30/12/2013 Xerxes [sv] הגייה Xerxes 0 הצבעות
30/12/2013 Zäta [sv] הגייה Zäta 0 הצבעות
30/12/2013 metodologi [sv] הגייה metodologi 0 הצבעות
30/12/2013 igenkännbara [sv] הגייה igenkännbara 0 הצבעות
30/12/2013 ljudförhållanden [sv] הגייה ljudförhållanden 0 הצבעות
30/12/2013 traditionen [sv] הגייה traditionen 0 הצבעות
30/12/2013 hörbarheten [sv] הגייה hörbarheten 0 הצבעות
30/12/2013 tvåstaviga [sv] הגייה tvåstaviga 0 הצבעות
30/12/2013 stavelsen [sv] הגייה stavelsen 0 הצבעות
30/12/2013 bokstaven [sv] הגייה bokstaven 0 הצבעות
30/12/2013 Representationerna [sv] הגייה Representationerna 0 הצבעות
30/12/2013 SCB [sv] הגייה SCB 0 הצבעות
30/12/2013 räknats [sv] הגייה räknats 0 הצבעות
30/12/2013 förväxlas [sv] הגייה förväxlas 0 הצבעות
30/12/2013 tvåstavigt [sv] הגייה tvåstavigt 0 הצבעות
30/12/2013 mansnamnen [sv] הגייה mansnamnen 0 הצבעות
30/12/2013 Qvinna [sv] הגייה Qvinna 0 הצבעות
30/12/2013 kvinnonamnen [sv] הגייה kvinnonamnen 0 הצבעות
30/12/2013 höginkomsttagare [sv] הגייה höginkomsttagare 0 הצבעות
30/12/2013 konsumtionen [sv] הגייה konsumtionen 0 הצבעות
30/12/2013 bergsklyfta [sv] הגייה bergsklyfta 1 הצבעות
30/12/2013 afokala [sv] הגייה afokala 0 הצבעות