פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
24/04/2011 Chamonix [fr] הגייה Chamonix 1 הצבעות
24/04/2011 Bayonne [fr] הגייה Bayonne 0 הצבעות
24/04/2011 éphémère [fr] הגייה éphémère 0 הצבעות
24/04/2011 énormément [fr] הגייה énormément 1 הצבעות
24/04/2011 neige [fr] הגייה neige -2 הצבעות
24/04/2011 Nîmes [fr] הגייה Nîmes 0 הצבעות
24/04/2011 Pouilly-Fuissé [fr] הגייה Pouilly-Fuissé 0 הצבעות
24/04/2011 Coilliot [fr] הגייה Coilliot 0 הצבעות
24/04/2011 fourmiller [fr] הגייה fourmiller 0 הצבעות
24/04/2011 Cecil Brunner [fr] הגייה Cecil Brunner 0 הצבעות
24/04/2011 Sylvie Verheyde [fr] הגייה Sylvie Verheyde 0 הצבעות
24/04/2011 Claudia Chauchat [fr] הגייה Claudia Chauchat 0 הצבעות
24/04/2011 jean bilhères de lagraulas [fr] הגייה jean bilhères de lagraulas 0 הצבעות
24/04/2011 Château Jolys [fr] הגייה Château Jolys 0 הצבעות
24/04/2011 Bremond [fr] הגייה Bremond 0 הצבעות
24/04/2011 Comtesse de Cayla [fr] הגייה Comtesse de Cayla 0 הצבעות
24/04/2011 Leonie le Lemesh [fr] הגייה Leonie le Lemesh 0 הצבעות
24/04/2011 campas [fr] הגייה campas 0 הצבעות
24/04/2011 Piuze [fr] הגייה Piuze 0 הצבעות
24/04/2011 Batteux [fr] הגייה Batteux 0 הצבעות
24/04/2011 Lahontan [fr] הגייה Lahontan 0 הצבעות
24/04/2011 Gaillac Méthode Gaillaçoise [fr] הגייה Gaillac Méthode Gaillaçoise 0 הצבעות
24/04/2011 mirebaudie [fr] הגייה mirebaudie 0 הצבעות
24/04/2011 Zenyattà Mondatta [fr] הגייה Zenyattà Mondatta 0 הצבעות
24/04/2011 conrart [fr] הגייה conrart 0 הצבעות
24/04/2011 Palamède de Guermantes [fr] הגייה Palamède de Guermantes 0 הצבעות
24/04/2011 Henri-Joseph Paixhans [fr] הגייה Henri-Joseph Paixhans 0 הצבעות
24/04/2011 Anciaux [fr] הגייה Anciaux 0 הצבעות
24/04/2011 moquez [fr] הגייה moquez 0 הצבעות
24/04/2011 chandails [fr] הגייה chandails 0 הצבעות