פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
26/01/2011 háttsettur [is] הגייה háttsettur 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
26/01/2011 aðili [is] הגייה aðili 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
26/01/2011 velunnari [is] הגייה velunnari 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
26/01/2011 bati [is] הגייה bati 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
26/01/2011 átakanlegur [is] הגייה átakanlegur 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
26/01/2011 íbúi [is] הגייה íbúi 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
26/01/2011 fréttast [is] הגייה fréttast 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 lof [is] הגייה lof 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 landbúnaður [is] הגייה landbúnaður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 lóð [is] הגייה lóð 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 landareign [is] הגייה landareign 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 heimsvæðing [is] הגייה heimsvæðing 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 neysluhyggja [is] הגייה neysluhyggja 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 siðferði [is] הגייה siðferði 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 efnaður [is] הגייה efnaður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 mengun [is] הגייה mengun 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 fjölþjóðlegur [is] הגייה fjölþjóðlegur 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 fyrirtæki [is] הגייה fyrirtæki 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Álftafjörður [is] הגייה Álftafjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Kolgrafarfjörður [is] הגייה Kolgrafarfjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Kollafjörður [is] הגייה Kollafjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Skerjafjörður [is] הגייה Skerjafjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Djúpifjörður [is] הגייה Djúpifjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Gufufjörður [is] הגייה Gufufjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Kvígindisfjörður [is] הגייה Kvígindisfjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Skálmarfjörður [is] הגייה Skálmarfjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Kerlingarfjörður [is] הגייה Kerlingarfjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Kjálkafjörður [is] הגייה Kjálkafjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Vatnsfjörður [is] הגייה Vatnsfjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
25/01/2011 Patreksfjörður [is] הגייה Patreksfjörður 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר