פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
22/06/2017 금요일마다 [ko] הגייה 금요일마다 0 הצבעות
22/06/2017 그렇군요 [ko] הגייה 그렇군요 0 הצבעות
22/06/2017 오랜만이야 [ko] הגייה 오랜만이야 0 הצבעות
22/06/2017 그저 그래요. [ko] הגייה 그저 그래요. 0 הצבעות
22/06/2017 현대식 [ko] הגייה 현대식 0 הצבעות
07/01/2016 드림 [ko] הגייה 드림 0 הצבעות
07/01/2016 통솔력 [ko] הגייה 통솔력 0 הצבעות
07/01/2016 상납금 [ko] הגייה 상납금 0 הצבעות
07/01/2016 은퇴식 [ko] הגייה 은퇴식 0 הצבעות
07/01/2016 전술핵무기 [ko] הגייה 전술핵무기 0 הצבעות
07/01/2016 전략핵무기 [ko] הגייה 전략핵무기 0 הצבעות
07/01/2016 핵보유능력 [ko] הגייה 핵보유능력 0 הצבעות
07/01/2016 숨막히다 [ko] הגייה 숨막히다 0 הצבעות
07/01/2016 대형괘종시계 [ko] הגייה 대형괘종시계 0 הצבעות
06/01/2016 밤까마귀 [ko] הגייה 밤까마귀 0 הצבעות
06/01/2016 굽은 [ko] הגייה 굽은 0 הצבעות
06/01/2016 땅굴망 [ko] הגייה 땅굴망 0 הצבעות
06/01/2016 [ko] הגייה 견 0 הצבעות
06/01/2016 악마견 [ko] הגייה 악마견 0 הצבעות
06/01/2016 구이 [ko] הגייה 구이 0 הצבעות
06/01/2016 더디다 [ko] הגייה 더디다 0 הצבעות
06/01/2016 달성 [ko] הגייה 달성 0 הצבעות
06/01/2016 녹두전 [ko] הגייה 녹두전 0 הצבעות
06/01/2016 살모사 [ko] הגייה 살모사 0 הצבעות
06/01/2016 무리군주 [ko] הגייה 무리군주 0 הצבעות
06/01/2016 변신수 [ko] הגייה 변신수 0 הצבעות
06/01/2016 공생충 [ko] הגייה 공생충 0 הצבעות
06/01/2016 춘장 [ko] הגייה 춘장 0 הצבעות
06/01/2016 화염차 [ko] הגייה 화염차 0 הצבעות
06/01/2016 우주공항 [ko] הגייה 우주공항 0 הצבעות