פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הגייה מידע
28/05/2010 diroccato [it] הגייה diroccato על ידי isabetta
28/05/2010 fruscio [it] הגייה fruscio על ידי isabetta
28/05/2010 frusciare [it] הגייה frusciare על ידי isabetta
28/05/2010 irrisolte [it] הגייה irrisolte על ידי isabetta
28/05/2010 fermacravatta [it] הגייה fermacravatta על ידי isabetta
28/05/2010 benefattore [it] הגייה benefattore על ידי isabetta
28/05/2010 devastatore [it] הגייה devastatore על ידי isabetta
28/05/2010 staffe [it] הגייה staffe על ידי isabetta
28/05/2010 improvvisa [it] הגייה improvvisa על ידי isabetta
28/05/2010 purosangue [it] הגייה purosangue על ידי isabetta
28/05/2010 meticcio [it] הגייה meticcio על ידי isabetta
28/05/2010 tozzo [it] הגייה tozzo על ידי isabetta
23/04/2010 ingiurioso [it] הגייה ingiurioso על ידי GreenPixie
23/04/2010 schiaffeggiare [it] הגייה schiaffeggiare על ידי GreenPixie
23/04/2010 arcaismo [it] הגייה arcaismo על ידי GreenPixie
23/04/2010 inglorioso [it] הגייה inglorioso על ידי GreenPixie
23/04/2010 sfasciacarrozze [it] הגייה sfasciacarrozze על ידי GreenPixie
23/04/2010 qualitativamente [it] הגייה qualitativamente על ידי GreenPixie
23/04/2010 insidioso [it] הגייה insidioso על ידי GreenPixie
23/04/2010 comprendonio [it] הגייה comprendonio על ידי GreenPixie
23/04/2010 schiamazzare [it] הגייה schiamazzare על ידי GreenPixie
23/04/2010 invidioso [it] הגייה invidioso על ידי GreenPixie
23/04/2010 consuntivo [it] הגייה consuntivo על ידי GreenPixie
23/04/2010 acetilcellulosa [it] הגייה acetilcellulosa על ידי GreenPixie
23/04/2010 fuligginoso [it] הגייה fuligginoso על ידי GreenPixie
23/04/2010 screanzato [it] הגייה screanzato על ידי GreenPixie
23/04/2010 assenteismo [it] הגייה assenteismo על ידי GreenPixie
23/04/2010 disagiato [it] הגייה disagiato על ידי GreenPixie
23/04/2010 bilinguismo [it] הגייה bilinguismo על ידי GreenPixie
23/04/2010 impigrire [it] הגייה impigrire על ידי GreenPixie