פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
18/06/2010 exists [en] הגייה exists 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/06/2010 repent [en] הגייה repent 1 הצבעות
18/06/2010 arguments [en] הגייה arguments 0 הצבעות
18/06/2010 commingled [en] הגייה commingled 0 הצבעות
18/06/2010 bonds [en] הגייה bonds 1 הצבעות
18/06/2010 nails [en] הגייה nails 0 הצבעות
18/06/2010 all nighter [en] הגייה all nighter 0 הצבעות
18/06/2010 hem and haw [en] הגייה hem and haw 0 הצבעות
18/06/2010 reupholster [en] הגייה reupholster 0 הצבעות
18/06/2010 CNET [en] הגייה CNET 0 הצבעות
18/06/2010 sanctimony [en] הגייה sanctimony 0 הצבעות
18/06/2010 impressions [en] הגייה impressions 0 הצבעות
18/06/2010 persuasively [en] הגייה persuasively 0 הצבעות
18/06/2010 memorable [en] הגייה memorable 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/06/2010 celled [en] הגייה celled 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/06/2010 clofibrate [en] הגייה clofibrate 0 הצבעות
18/06/2010 stammel [en] הגייה stammel 0 הצבעות
29/05/2010 laying [en] הגייה laying 0 הצבעות
29/05/2010 holding [en] הגייה holding 1 הצבעות
29/05/2010 keeping [en] הגייה keeping 0 הצבעות
29/05/2010 unequally [en] הגייה unequally 0 הצבעות
28/05/2010 foiled [en] הגייה foiled 0 הצבעות
28/05/2010 tyrant [en] הגייה tyrant 0 הצבעות
28/05/2010 Induced [en] הגייה Induced -1 הצבעות
28/05/2010 massacring [en] הגייה massacring 0 הצבעות
28/05/2010 millennial [en] הגייה millennial 0 הצבעות
28/05/2010 Undecided [en] הגייה Undecided 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
28/05/2010 regality [en] הגייה regality 0 הצבעות
28/05/2010 estimable [en] הגייה estimable 1 הצבעות
28/05/2010 anachronistic [en] הגייה anachronistic 2 הצבעות