פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
29/11/2012 Pembroke [en] הגייה Pembroke 0 הצבעות
29/11/2012 Worcester [en] הגייה Worcester 0 הצבעות
29/11/2012 Suffolk [en] הגייה Suffolk 0 הצבעות
29/11/2012 Rockland [en] הגייה Rockland 0 הצבעות
29/11/2012 Billerica [en] הגייה Billerica 0 הצבעות
29/11/2012 peridromophilia [en] הגייה peridromophilia 0 הצבעות
29/11/2012 Haverhill [en] הגייה Haverhill 1 הצבעות
29/11/2012 aunt [en] הגייה aunt 0 הצבעות
29/11/2012 often [en] הגייה often -1 הצבעות
29/11/2012 Federal Reserve [en] הגייה Federal Reserve 0 הצבעות
29/11/2012 federal [en] הגייה federal -1 הצבעות
29/11/2012 cacophony [en] הגייה cacophony 0 הצבעות
29/11/2012 candidate [en] הגייה candidate 0 הצבעות
29/11/2012 barbed wire [en] הגייה barbed wire -1 הצבעות
29/11/2012 ask [en] הגייה ask 0 הצבעות
29/11/2012 Antarctic [en] הגייה Antarctic 0 הצבעות
29/11/2012 teacup [en] הגייה teacup 0 הצבעות
29/11/2012 skew-whiff [en] הגייה skew-whiff 0 הצבעות
29/11/2012 marry [en] הגייה marry 0 הצבעות
29/11/2012 St Jude [en] הגייה St Jude 0 הצבעות
29/11/2012 Ards [en] הגייה Ards 0 הצבעות
29/11/2012 Warwick [en] הגייה Warwick 1 הצבעות
29/11/2012 calm [en] הגייה calm 1 הצבעות