פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
19/05/2012 träsk [sv] הגייה träsk 0 הצבעות
19/05/2012 Saldo [sv] הגייה Saldo 0 הצבעות
19/05/2012 bedyra [sv] הגייה bedyra 0 הצבעות
19/05/2012 Aktie [sv] הגייה Aktie 0 הצבעות
19/05/2012 drivbänk [sv] הגייה drivbänk 0 הצבעות
19/05/2012 lossa [sv] הגייה lossa 0 הצבעות
19/05/2012 håla [sv] הגייה håla 0 הצבעות
19/05/2012 obligation [sv] הגייה obligation 1 הצבעות
19/05/2012 manufaktur [sv] הגייה manufaktur 0 הצבעות
19/05/2012 arkipelag [sv] הגייה arkipelag 0 הצבעות
19/05/2012 kobbe [sv] הגייה kobbe 0 הצבעות
19/05/2012 bukt [sv] הגייה bukt 1 הצבעות
19/05/2012 AIDS [sv] הגייה AIDS 1 הצבעות
19/05/2012 friland [sv] הגייה friland 0 הצבעות
19/05/2012 gassa [sv] הגייה gassa 0 הצבעות
19/05/2012 spont [sv] הגייה spont 0 הצבעות
19/05/2012 nedrig [sv] הגייה nedrig 0 הצבעות
19/05/2012 gass [sv] הגייה gass 0 הצבעות
19/05/2012 gärs [sv] הגייה gärs 0 הצבעות
19/05/2012 sandal [sv] הגייה sandal 0 הצבעות
19/05/2012 härk [sv] הגייה härk 0 הצבעות
19/05/2012 Spalt [sv] הגייה Spalt 1 הצבעות
19/05/2012 vig [sv] הגייה vig 0 הצבעות
19/05/2012 Haschisch [sv] הגייה Haschisch 0 הצבעות
19/05/2012 surhet [sv] הגייה surhet 0 הצבעות
19/05/2012 flis [sv] הגייה flis 0 הצבעות
19/05/2012 tapp [sv] הגייה tapp 0 הצבעות
19/05/2012 gula fläcken [sv] הגייה gula fläcken 0 הצבעות
19/05/2012 dosa [sv] הגייה dosa 0 הצבעות
19/05/2012 tjärdal [sv] הגייה tjärdal 0 הצבעות