משתמש:

juvasul

עורך פורבו

הרשמה להגיות של juvasul

פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך Phrase הקשב הצבעות
18/10/2019 Olõq terveq tulõma [vro] הגייה Olõq terveq tulõma 0 הצבעות
21/09/2019 Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! [vro] הגייה Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! 0 הצבעות
03/02/2019 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] הגייה Võro kiil' om illos kiil'. 0 הצבעות
03/02/2019 Aitjumma, häste, kuis hindäl? [vro] הגייה Aitjumma, häste, kuis hindäl? 0 הצבעות
03/02/2019 Miä su nimi om? [vro] הגייה Miä su nimi om? 0 הצבעות
03/02/2019 Kost sa peri olõt? [vro] הגייה Kost sa peri olõt? 0 הצבעות
03/02/2019 Pallõsi ütleq tuud viilkõrd [vro] הגייה Pallõsi ütleq tuud viilkõrd 0 הצבעות
03/02/2019 Pallõsi kirodaq tuu üles [vro] הגייה Pallõsi kirodaq tuu üles 0 הצבעות
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? [vro] הגייה Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? 0 הצבעות
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt võro kiilt? [vro] הגייה Kas sa kõnõlõt võro kiilt? 0 הצבעות
03/02/2019 Kuis üteldäq ... võro keelen? [vro] הגייה Kuis üteldäq ... võro keelen? 0 הצבעות
03/02/2019 Ku pall'o tuu mass? [vro] הגייה Ku pall'o tuu mass? 0 הצבעות
03/02/2019 Seo imänd tasos kõgõ iist [vro] הגייה Seo imänd tasos kõgõ iist 0 הצבעות
03/02/2019 Seo esänd tasos kõgõ iist [vro] הגייה Seo esänd tasos kõgõ iist 0 הצבעות
03/02/2019 Kas sa tahasiq tandsiq? [vro] הגייה Kas sa tahasiq tandsiq? 0 הצבעות
03/02/2019 Käüq mu mant minemä! [vro] הגייה Käüq mu mant minemä! 0 הצבעות
03/02/2019 Mu nimi om ... [vro] הגייה Mu nimi om ... 0 הצבעות
03/02/2019 Ma olõ ... aastakka vana [vro] הגייה Ma olõ ... aastakka vana 0 הצבעות
03/02/2019 Ku vana sa olõt? [vro] הגייה Ku vana sa olõt? 0 הצבעות
03/02/2019 Kas sa saat võro keelest arvo? [vro] הגייה Kas sa saat võro keelest arvo? 0 הצבעות
03/02/2019 Ma kõnõlõ-õi võro kiilt [vro] הגייה Ma kõnõlõ-õi võro kiilt 0 הצבעות
30/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] הגייה Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. 0 הצבעות
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] הגייה Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. 0 הצבעות
29/11/2017 Seo om mürre piim. [vro] הגייה Seo om mürre piim. 0 הצבעות
29/11/2017 Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! [vro] הגייה Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! 0 הצבעות
29/11/2017 Tulõq õkva siiäq! [vro] הגייה Tulõq õkva siiäq! 0 הצבעות
29/11/2017 Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. [vro] הגייה Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. 0 הצבעות
29/11/2017 No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. [vro] הגייה No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. 0 הצבעות
29/11/2017 Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. [vro] הגייה Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. 0 הצבעות
29/11/2017 Taa kesev om üts nurmõvili. [vro] הגייה Taa kesev om üts nurmõvili. 0 הצבעות