פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
05/06/2009 kilómetros [es] הגייה kilómetros 0 הצבעות
05/06/2009 corrientes marinas [es] הגייה corrientes marinas 0 הצבעות
05/06/2009 caído [es] הגייה caído 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/06/2009 familias [es] הגייה familias 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/06/2009 decidieron [es] הגייה decidieron 0 הצבעות
05/06/2009 especulan [es] הגייה especulan 0 הצבעות
05/06/2009 negado [es] הגייה negado 0 הצבעות
05/06/2009 atenerse [es] הגייה atenerse 0 הצבעות
05/06/2009 luto [es] הגייה luto 0 הצבעות
05/06/2009 aéreo [es] הגייה aéreo 0 הצבעות
05/06/2009 franceses [es] הגייה franceses 0 הצבעות
05/06/2009 embajador [es] הגייה embajador 0 הצבעות
05/06/2009 rito [es] הגייה rito 1 הצבעות
05/06/2009 mantenerse [es] הגייה mantenerse 0 הצבעות
05/06/2009 toreros [es] הגייה toreros 0 הצבעות
05/06/2009 funerario [es] הגייה funerario 0 הצבעות
05/06/2009 preceptivo [es] הגייה preceptivo 0 הצבעות
05/06/2009 malsonante [es] הגייה malsonante 0 הצבעות
05/06/2009 farisea [es] הגייה farisea 0 הצבעות
05/06/2009 importantes [es] הגייה importantes 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/06/2009 coherente [es] הגייה coherente 0 הצבעות
05/06/2009 ganas [es] הגייה ganas -1 הצבעות
05/06/2009 verle [es] הגייה verle 0 הצבעות
05/06/2009 prácticamente [es] הגייה prácticamente 0 הצבעות
05/06/2009 asomarse [es] הגייה asomarse 0 הצבעות
05/06/2009 mirón [es] הגייה mirón 0 הצבעות
05/06/2009 descubriendo [es] הגייה descubriendo 0 הצבעות
05/06/2009 Coco Ortega [es] הגייה Coco Ortega 0 הצבעות
05/06/2009 burdel [es] הגייה burdel 0 הצבעות
05/06/2009 recinto [es] הגייה recinto 0 הצבעות