פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
09/01/2010 использую [ru] הגייה использую 0 הצבעות
09/01/2010 наизготовку [ru] הגייה наизготовку 0 הצבעות
09/01/2010 выделялся [ru] הגייה выделялся 0 הצבעות
09/01/2010 чётко [ru] הגייה чётко -1 הצבעות
09/01/2010 лунном [ru] הגייה лунном 0 הצבעות
09/01/2010 встречались [ru] הגייה встречались 0 הצבעות
09/01/2010 мигая [ru] הגייה мигая 0 הצבעות
09/01/2010 совиные [ru] הגייה совиные 0 הצבעות
09/01/2010 выветрились [ru] הגייה выветрились 0 הצבעות
09/01/2010 подивился [ru] הגייה подивился 0 הצבעות
09/01/2010 удрала [ru] הגייה удрала 0 הצבעות
09/01/2010 наготове [ru] הגייה наготове 0 הצבעות
09/01/2010 ружьём [ru] הגייה ружьём 0 הצבעות
09/01/2010 розам [ru] הגייה розам 0 הצבעות
09/01/2010 розовом [ru] הגייה розовом 0 הצבעות
09/01/2010 курятнике [ru] הגייה курятнике 0 הצבעות
09/01/2010 предсказывала [ru] הגייה предсказывала 0 הצבעות
09/01/2010 холодной [ru] הגייה холодной 0 הצבעות
09/01/2010 мокрой [ru] הגייה мокрой 0 הצבעות
09/01/2010 крадущимся [ru] הגייה крадущимся 0 הצבעות
09/01/2010 клумба [ru] הגייה клумба -1 הצבעות
09/01/2010 птичьи [ru] הגייה птичьи 0 הצבעות
09/01/2010 пронзительные [ru] הגייה пронзительные 0 הצבעות
09/01/2010 неистовые [ru] הגייה неистовые 0 הצבעות
09/01/2010 неслись [ru] הגייה неслись 0 הצבעות
09/01/2010 курятника [ru] הגייה курятника 0 הצבעות
09/01/2010 лунного [ru] הגייה лунного 0 הצבעות
09/01/2010 мягкости [ru] הגייה мягкости 0 הצבעות
09/01/2010 золотая [ru] הגייה золотая 0 הצבעות
09/01/2010 светла [ru] הגייה светла 0 הצבעות