פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
10/02/2018 presentemos [es] הגייה presentemos 0 הצבעות
10/02/2018 Noya [es] הגייה Noya 0 הצבעות
10/02/2018 Envíame tu dirección. [es] הגייה Envíame tu dirección. 0 הצבעות
10/02/2018 Conozco la ciudad. [es] הגייה Conozco la ciudad. 0 הצבעות
14/01/2018 almorzar [es] הגייה almorzar 0 הצבעות
19/12/2017 Che Guevara [es] הגייה Che Guevara 0 הצבעות
19/12/2017 Agradezco [es] הגייה Agradezco 0 הצבעות
19/12/2017 confiaran [es] הגייה confiaran 0 הצבעות
19/12/2017 setenta y cinco [es] הגייה setenta y cinco 0 הצבעות
19/12/2017 Lucía [es] הגייה Lucía 0 הצבעות
19/12/2017 habichuela [es] הגייה habichuela 0 הצבעות
19/12/2017 bucearas [es] הגייה bucearas 0 הצבעות
19/12/2017 hedentina [es] הגייה hedentina 0 הצבעות
19/12/2017 decidieras [es] הגייה decidieras 0 הצבעות
19/12/2017 empezáis [es] הגייה empezáis 0 הצבעות
19/12/2017 encofrado [es] הגייה encofrado 0 הצבעות
19/12/2017 Lautaro Martínez [es] הגייה Lautaro Martínez 0 הצבעות
19/12/2017 Leandro N. Alem [es] הגייה Leandro N. Alem 0 הצבעות
19/12/2017 coima [es] הגייה coima 0 הצבעות
19/12/2017 cerramos [es] הגייה cerramos 0 הצבעות
19/12/2017 pasar la aspiradora [es] הגייה pasar la aspiradora 0 הצבעות
19/12/2017 cuidar [es] הגייה cuidar 0 הצבעות
19/12/2017 conoció [es] הגייה conoció 0 הצבעות
19/12/2017 apabullante [es] הגייה apabullante 0 הצבעות
19/12/2017 se divierten [es] הגייה se divierten 0 הצבעות
19/12/2017 estuvimos [es] הגייה estuvimos 0 הצבעות
19/12/2017 cerrarán [es] הגייה cerrarán 0 הצבעות
19/12/2017 Víctor Manuel Fernández [es] הגייה Víctor Manuel Fernández 0 הצבעות
19/12/2017 impetuosamente [es] הגייה impetuosamente 0 הצבעות
19/12/2017 produzco [es] הגייה produzco 0 הצבעות