פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
12/07/2017 montos pagaderos [es] הגייה montos pagaderos 0 הצבעות
12/07/2017 investigación y desarrollo [es] הגייה investigación y desarrollo 0 הצבעות
12/07/2017 espeto [es] הגייה espeto 0 הצבעות
12/07/2017 inversión en existencias [es] הגייה inversión en existencias 0 הצבעות
12/07/2017 presupuesto equilibrado [es] הגייה presupuesto equilibrado 0 הצבעות
12/07/2017 impuestos indirectos [es] הגייה impuestos indirectos 0 הצבעות
12/07/2017 cuentas por pagar [es] הגייה cuentas por pagar 0 הצבעות
12/07/2017 deflactor del PIB [es] הגייה deflactor del PIB 0 הצבעות
12/07/2017 flujo de caja [es] הגייה flujo de caja 0 הצבעות
12/07/2017 caja generada [es] הגייה caja generada 0 הצבעות
12/07/2017 cadena de descuento [es] הגייה cadena de descuento 0 הצבעות
12/07/2017 patrimonio total [es] הגייה patrimonio total 0 הצבעות
12/07/2017 papel clave [es] הגייה papel clave 0 הצבעות
12/07/2017 área económica [es] הגייה área económica 0 הצבעות
12/07/2017 cambio incremental [es] הגייה cambio incremental 0 הצבעות
12/07/2017 ecologizar [es] הגייה ecologizar 0 הצבעות
12/07/2017 Encuesta de Población Activa [es] הגייה Encuesta de Población Activa 0 הצבעות
12/07/2017 costo de oportunidad [es] הגייה costo de oportunidad 0 הצבעות
12/07/2017 presupuesto corriente [es] הגייה presupuesto corriente 0 הצבעות
12/07/2017 presupuesto ordinario [es] הגייה presupuesto ordinario 0 הצבעות
12/07/2017 consultora de gestión [es] הגייה consultora de gestión 0 הצבעות
12/07/2017 asesoría gerencial [es] הגייה asesoría gerencial 0 הצבעות
12/07/2017 hidrogel [es] הגייה hidrogel 0 הצבעות
12/07/2017 banca en la sombra [es] הגייה banca en la sombra 0 הצבעות
12/07/2017 gastos imprevistos [es] הגייה gastos imprevistos 0 הצבעות
12/07/2017 nave industrial [es] הגייה nave industrial 0 הצבעות
12/07/2017 entidad contable [es] הגייה entidad contable 0 הצבעות
12/07/2017 a jornada completa [es] הגייה a jornada completa 0 הצבעות
12/07/2017 a tiempo pleno [es] הגייה a tiempo pleno 0 הצבעות
12/07/2017 hacienda publica [es] הגייה hacienda publica 0 הצבעות