פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
10/08/2017 Bicarbonato de sodio [es] הגייה Bicarbonato de sodio 0 הצבעות
10/08/2017 Platos sucios [es] הגייה Platos sucios 0 הצבעות
10/08/2017 Cadena de restaurantes [es] הגייה Cadena de restaurantes 0 הצבעות
10/08/2017 Chino cantonés [es] הגייה Chino cantonés 0 הצבעות
10/08/2017 Chino mandarín [es] הגייה Chino mandarín 0 הצבעות
10/08/2017 Chino simplificado [es] הגייה Chino simplificado 0 הצבעות
10/08/2017 Chino tradicional [es] הגייה Chino tradicional 0 הצבעות
10/08/2017 Lengua viva [es] הגייה Lengua viva 0 הצבעות
10/08/2017 Wichi [es] הגייה Wichi 0 הצבעות
10/08/2017 Mar Chiquita [es] הגייה Mar Chiquita 0 הצבעות
02/08/2017 no me molestes [es] הגייה no me molestes 0 הצבעות
12/07/2017 montos pagaderos [es] הגייה montos pagaderos 0 הצבעות
12/07/2017 investigación y desarrollo [es] הגייה investigación y desarrollo 0 הצבעות
12/07/2017 espeto [es] הגייה espeto 0 הצבעות
12/07/2017 inversión en existencias [es] הגייה inversión en existencias 0 הצבעות
12/07/2017 presupuesto equilibrado [es] הגייה presupuesto equilibrado 0 הצבעות
12/07/2017 impuestos indirectos [es] הגייה impuestos indirectos 0 הצבעות
12/07/2017 cuentas por pagar [es] הגייה cuentas por pagar 0 הצבעות
12/07/2017 deflactor del PIB [es] הגייה deflactor del PIB 0 הצבעות
12/07/2017 flujo de caja [es] הגייה flujo de caja 0 הצבעות
12/07/2017 caja generada [es] הגייה caja generada 0 הצבעות
12/07/2017 cadena de descuento [es] הגייה cadena de descuento 0 הצבעות
12/07/2017 patrimonio total [es] הגייה patrimonio total 0 הצבעות
12/07/2017 papel clave [es] הגייה papel clave 0 הצבעות
12/07/2017 área económica [es] הגייה área económica 0 הצבעות
12/07/2017 cambio incremental [es] הגייה cambio incremental 0 הצבעות
12/07/2017 ecologizar [es] הגייה ecologizar 0 הצבעות
12/07/2017 Encuesta de Población Activa [es] הגייה Encuesta de Población Activa 0 הצבעות
12/07/2017 costo de oportunidad [es] הגייה costo de oportunidad 0 הצבעות
12/07/2017 presupuesto corriente [es] הגייה presupuesto corriente 0 הצבעות