פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
31/03/2011 cort [lmo] הגייה cort 0 הצבעות
31/03/2011 travers [lmo] הגייה travers 0 הצבעות
31/03/2011 squella [lmo] הגייה squella 0 הצבעות
31/03/2011 dicember [lmo] הגייה dicember 0 הצבעות
31/03/2011 tosa [lmo] הגייה tosa 0 הצבעות
31/03/2011 canzon [lmo] הגייה canzon 0 הצבעות
31/03/2011 malaa [lmo] הגייה malaa 0 הצבעות
31/03/2011 fium [lmo] הגייה fium 0 הצבעות
31/03/2011 sas [lmo] הגייה sas 0 הצבעות
31/03/2011 svelt [lmo] הגייה svelt 0 הצבעות
31/03/2011 anca [lmo] הגייה anca 0 הצבעות
31/03/2011 mur [lmo] הגייה mur 0 הצבעות
31/03/2011 disgrazia [lmo] הגייה disgrazia 0 הצבעות
31/03/2011 Bon [lmo] הגייה Bon 0 הצבעות
31/03/2011 lui [lmo] הגייה lui 0 הצבעות
31/03/2011 venerdì [lmo] הגייה venerdì 0 הצבעות
31/03/2011 formét [lmo] הגייה formét 0 הצבעות
31/03/2011 [lmo] הגייה Dì 0 הצבעות
31/03/2011 borosa [it] הגייה borosa 0 הצבעות
31/03/2011 borraccina [it] הגייה borraccina 0 הצבעות
31/03/2011 borraccio [it] הגייה borraccio 0 הצבעות
31/03/2011 borrana [it] הגייה borrana 0 הצבעות
31/03/2011 borratore [it] הגייה borratore 0 הצבעות
31/03/2011 borratura [it] הגייה borratura 0 הצבעות
31/03/2011 borsaio [it] הגייה borsaio 0 הצבעות
31/03/2011 borsaiuolo [it] הגייה borsaiuolo 0 הצבעות
31/03/2011 borsanerista [it] הגייה borsanerista 0 הצבעות
31/03/2011 borzacchino [it] הגייה borzacchino 0 הצבעות
31/03/2011 borsetto [it] הגייה borsetto 0 הצבעות
31/03/2011 borzacchio [it] הגייה borzacchio 0 הצבעות