פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
23/12/2017 pedes [la] הגייה pedes 0 הצבעות
23/12/2017 glutea [la] הגייה glutea 0 הצבעות
23/12/2017 kaempferia karviflora [la] הגייה kaempferia karviflora 0 הצבעות
23/12/2017 petia [la] הגייה petia 0 הצבעות
23/12/2017 satani [la] הגייה satani 0 הצבעות
23/12/2017 restasse [la] הגייה restasse 0 הצבעות
23/12/2017 quolibetales [la] הגייה quolibetales 0 הצבעות
23/12/2017 Nostradamus [la] הגייה Nostradamus 0 הצבעות
23/12/2017 alcoholis [la] הגייה alcoholis 1 הצבעות
23/12/2017 alcohol [la] הגייה alcohol 1 הצבעות
31/03/2011 cort [lmo] הגייה cort 0 הצבעות
31/03/2011 travers [lmo] הגייה travers 0 הצבעות
31/03/2011 squella [lmo] הגייה squella 0 הצבעות
31/03/2011 dicember [lmo] הגייה dicember 0 הצבעות
31/03/2011 tosa [lmo] הגייה tosa 0 הצבעות
31/03/2011 canzon [lmo] הגייה canzon 0 הצבעות
31/03/2011 malaa [lmo] הגייה malaa 0 הצבעות
31/03/2011 fium [lmo] הגייה fium 0 הצבעות
31/03/2011 sas [lmo] הגייה sas 0 הצבעות
31/03/2011 svelt [lmo] הגייה svelt 0 הצבעות
31/03/2011 anca [lmo] הגייה anca 0 הצבעות
31/03/2011 mur [lmo] הגייה mur 0 הצבעות
31/03/2011 disgrazia [lmo] הגייה disgrazia 0 הצבעות
31/03/2011 Bon [lmo] הגייה Bon 0 הצבעות
31/03/2011 lui [lmo] הגייה lui 0 הצבעות
31/03/2011 venerdì [lmo] הגייה venerdì 0 הצבעות
31/03/2011 formét [lmo] הגייה formét 0 הצבעות
31/03/2011 [lmo] הגייה Dì 0 הצבעות
31/03/2011 borosa [it] הגייה borosa 0 הצבעות
31/03/2011 borraccina [it] הגייה borraccina 0 הצבעות