פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
13/07/2009 doos [nl] הגייה doos 0 הצבעות
12/07/2009 pinsbek [nl] הגייה pinsbek 0 הצבעות
12/07/2009 schrijverke [nl] הגייה schrijverke 0 הצבעות
12/07/2009 spaarne [nl] הגייה spaarne 0 הצבעות
12/07/2009 ansjovis [nl] הגייה ansjovis -1 הצבעות
12/07/2009 schelvis [nl] הגייה schelvis 0 הצבעות
12/07/2009 spiering [nl] הגייה spiering 0 הצבעות
12/07/2009 clematis [nl] הגייה clematis 0 הצבעות
12/07/2009 meidoorn [nl] הגייה meidoorn 0 הצבעות
12/07/2009 korenbloem [nl] הגייה korenbloem 0 הצבעות
12/07/2009 kamperfoelie [nl] הגייה kamperfoelie 0 הצבעות
12/07/2009 sint janskruid [nl] הגייה sint janskruid 0 הצבעות
12/07/2009 kleefkruid [nl] הגייה kleefkruid 0 הצבעות
12/07/2009 teunisbloem [nl] הגייה teunisbloem 0 הצבעות
12/07/2009 patholoog-anatoom [nl] הגייה patholoog-anatoom 0 הצבעות
12/07/2009 systeembeheerder [nl] הגייה systeembeheerder 0 הצבעות
12/07/2009 secretaris [nl] הגייה secretaris 0 הצבעות
12/07/2009 secretaris-generaal [nl] הגייה secretaris-generaal 0 הצבעות
12/07/2009 spion [nl] הגייה spion 0 הצבעות
12/07/2009 cellist [nl] הגייה cellist 0 הצבעות
12/07/2009 steward [nl] הגייה steward 0 הצבעות
12/07/2009 Schilder [nl] הגייה Schilder 0 הצבעות
12/07/2009 souffleur [nl] הגייה souffleur 0 הצבעות
12/07/2009 Schalkwijk [nl] הגייה Schalkwijk 0 הצבעות
12/07/2009 Spijk [nl] הגייה Spijk 0 הצבעות
12/07/2009 Schoonhoven [nl] הגייה Schoonhoven 0 הצבעות
12/07/2009 Zoeterwoude-rijndijk [nl] הגייה Zoeterwoude-rijndijk 0 הצבעות
12/07/2009 Beuningen [nl] הגייה Beuningen 0 הצבעות
12/07/2009 cypres [nl] הגייה cypres 0 הצבעות
12/07/2009 Schiphol oost [nl] הגייה Schiphol oost 0 הצבעות