פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
17/11/2017 Quarr Abbey [en] הגייה Quarr Abbey 0 הצבעות
27/10/2017 alrewas [en] הגייה alrewas 0 הצבעות
08/10/2015 Irchester [en] הגייה Irchester 0 הצבעות
08/10/2015 Mariamne [en] הגייה Mariamne 0 הצבעות
08/10/2015 Terre Verte [en] הגייה Terre Verte 0 הצבעות
08/10/2015 Rosinante [en] הגייה Rosinante 0 הצבעות
08/10/2015 Thomas Bewick [en] הגייה Thomas Bewick 0 הצבעות
08/10/2015 Omar Khayyám [en] הגייה Omar Khayyám 0 הצבעות
08/10/2015 tautosyllabic [en] הגייה tautosyllabic 0 הצבעות
08/10/2015 cystic artery [en] הגייה cystic artery 0 הצבעות
08/10/2015 ice sheet [en] הגייה ice sheet 0 הצבעות
08/10/2015 Ianding [en] הגייה Ianding 0 הצבעות
08/10/2015 Deborah Kerr [en] הגייה Deborah Kerr 0 הצבעות
08/10/2015 potholder [en] הגייה potholder 0 הצבעות
21/07/2015 Paul Robeson [en] הגייה Paul Robeson 0 הצבעות
20/07/2015 deiform [en] הגייה deiform 0 הצבעות
20/07/2015 Frank Horsfall [en] הגייה Frank Horsfall 0 הצבעות
20/07/2015 Duolingo [en] הגייה Duolingo 0 הצבעות
20/07/2015 planners [en] הגייה planners 0 הצבעות
20/07/2015 cross-references [en] הגייה cross-references 0 הצבעות
20/07/2015 cross-referenced [en] הגייה cross-referenced 0 הצבעות
20/07/2015 start [en] הגייה start 1 הצבעות
20/07/2015 inconspicuousness [en] הגייה inconspicuousness 0 הצבעות
20/07/2015 Isbister [en] הגייה Isbister 0 הצבעות
25/06/2015 Scone [en] הגייה Scone -1 הצבעות
13/04/2015 Yeo [en] הגייה Yeo 0 הצבעות
13/04/2015 bona fide [en] הגייה bona fide 1 הצבעות
13/04/2015 sergeant [en] הגייה sergeant 1 הצבעות
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] הגייה antidisestablishmentarianism 0 הצבעות
13/04/2015 fleur de lys [en] הגייה fleur de lys 0 הצבעות