פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
28/06/2015 진행자 [ko] הגייה 진행자 0 הצבעות
28/06/2015 회계하다 [ko] הגייה 회계하다 0 הצבעות
28/06/2015 부쩍 [ko] הגייה 부쩍 0 הצבעות
28/06/2015 무증상 [ko] הגייה 무증상 0 הצבעות
28/06/2015 기밀유지 [ko] הגייה 기밀유지 0 הצבעות
21/06/2015 몰래 [ko] הגייה 몰래 0 הצבעות
21/06/2015 남량 [ko] הגייה 남량 0 הצבעות
12/06/2015 얼음장 [ko] הגייה 얼음장 0 הצבעות
12/06/2015 얼음덩이 [ko] הגייה 얼음덩이 0 הצבעות
12/06/2015 얼버무리다 [ko] הגייה 얼버무리다 0 הצבעות
12/06/2015 얼룩소 [ko] הגייה 얼룩소 0 הצבעות
12/06/2015 감칠맛 [ko] הגייה 감칠맛 0 הצבעות
10/06/2015 기권 [ko] הגייה 기권 0 הצבעות
09/06/2015 쪽팔리다 [ko] הגייה 쪽팔리다 0 הצבעות
09/06/2015 요양하다 [ko] הגייה 요양하다 0 הצבעות