פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
05/04/2009 почувствует [ru] הגייה почувствует 0 הצבעות
05/04/2009 осознав [ru] הגייה осознав 0 הצבעות
05/04/2009 оставаясь [ru] הגייה оставаясь 0 הצבעות
05/04/2009 работающей [ru] הגייה работающей 0 הצבעות
05/04/2009 ценную [ru] הגייה ценную 0 הצבעות
05/04/2009 бесспорным [ru] הגייה бесспорным 0 הצבעות
05/04/2009 пробудился [ru] הגייה пробудился 0 הצבעות
05/04/2009 верного [ru] הגייה верного 0 הצבעות
05/04/2009 переходящая [ru] הגייה переходящая 0 הצבעות
05/04/2009 возможностях [ru] הגייה возможностях 0 הצבעות
05/04/2009 моменту [ru] הגייה моменту 0 הצבעות
05/04/2009 запечатлена [ru] הגייה запечатлена 0 הצבעות
05/04/2009 наследственная [ru] הגייה наследственная 0 הצבעות
05/04/2009 пробудились [ru] הגייה пробудились 0 הצבעות
05/04/2009 даре [ru] הגייה даре 0 הצבעות
05/04/2009 храним [ru] הגייה храним 0 הצבעות
05/04/2009 сосуда [ru] הגייה сосуда 0 הצבעות
05/04/2009 перелили [ru] הגייה перелили 0 הצבעות
05/04/2009 возрасте [ru] הגייה возрасте 0 הצבעות
05/04/2009 подлинному [ru] הגייה подлинному 0 הצבעות
05/04/2009 забываете [ru] הגייה забываете 0 הצבעות
05/04/2009 используемое [ru] הגייה используемое 0 הצבעות
05/04/2009 развитое [ru] הגייה развитое 0 הצבעות
05/04/2009 просветите [ru] הגייה просветите 0 הצבעות
05/04/2009 слушающих [ru] הגייה слушающих 0 הצבעות
05/04/2009 открытиям [ru] הגייה открытиям 0 הצבעות
05/04/2009 разрабатываем [ru] הגייה разрабатываем 0 הצבעות
05/04/2009 отправную [ru] הגייה отправную 0 הצבעות
05/04/2009 тамошних [ru] הגייה тамошних 0 הצבעות
05/04/2009 слушанием [ru] הגייה слушанием 0 הצבעות