פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
01/03/2012 sparti [scn] הגייה sparti 0 הצבעות
01/03/2012 de Nobili [it] הגייה de Nobili 0 הצבעות
01/03/2012 Martin Scorsese [it] הגייה Martin Scorsese 0 הצבעות
01/03/2012 Robert de Nobili [it] הגייה Robert de Nobili 0 הצבעות
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] הגייה Consorzio del Formaggio 0 הצבעות
29/02/2012 spartiri [scn] הגייה spartiri 0 הצבעות
29/02/2012 struppiari [scn] הגייה struppiari 0 הצבעות
29/02/2012 gnutticari [scn] הגייה gnutticari 0 הצבעות
29/02/2012 pici (snc) [scn] הגייה pici (snc) 0 הצבעות
29/02/2012 mussu [scn] הגייה mussu 0 הצבעות
29/02/2012 vuscari [scn] הגייה vuscari 0 הצבעות
29/02/2012 affruntarisi [scn] הגייה affruntarisi 0 הצבעות
29/02/2012 affruntusu [scn] הגייה affruntusu 0 הצבעות
29/02/2012 carusu [scn] הגייה carusu 0 הצבעות
29/02/2012 principiari [scn] הגייה principiari 0 הצבעות
29/02/2012 tila (snc) [scn] הגייה tila (snc) 0 הצבעות
29/02/2012 spurtusari [scn] הגייה spurtusari 0 הצבעות
29/02/2012 rimunnari [scn] הגייה rimunnari 0 הצבעות
29/02/2012 pruvulazzu [scn] הגייה pruvulazzu 0 הצבעות
29/02/2012 cantunera [scn] הגייה cantunera 0 הצבעות
29/02/2012 susirisi [scn] הגייה susirisi 0 הצבעות
29/02/2012 sanari [scn] הגייה sanari 0 הצבעות
29/02/2012 fezza [scn] הגייה fezza 0 הצבעות
29/02/2012 nenti [scn] הגייה nenti 0 הצבעות
29/02/2012 pacinziusu [scn] הגייה pacinziusu 0 הצבעות
29/02/2012 ammucciuni [scn] הגייה ammucciuni 0 הצבעות
29/02/2012 putia [scn] הגייה putia 0 הצבעות
27/02/2012 vastedda [scn] הגייה vastedda 0 הצבעות
27/02/2012 citrignu [scn] הגייה citrignu 0 הצבעות
27/02/2012 dammusu [scn] הגייה dammusu 0 הצבעות