פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
09/04/2008 Guajolote [es] הגייה Guajolote 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/04/2008 renacuajo [es] הגייה renacuajo 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/04/2008 zorrillo [es] הגייה zorrillo -1 הצבעות
09/04/2008 políglota [es] הגייה políglota 0 הצבעות
09/04/2008 cochinilla [es] הגייה cochinilla 0 הצבעות
09/04/2008 Chichen itzá [es] הגייה Chichen itzá 4 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/04/2008 Monte Albán [es] הגייה Monte Albán 0 הצבעות
09/04/2008 chihuahua [es] הגייה chihuahua 0 הצבעות
09/04/2008 sonora [es] הגייה sonora 0 הצבעות
09/04/2008 Coahuila [es] הגייה Coahuila 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/04/2008 Durango [es] הגייה Durango 0 הצבעות
09/04/2008 Zacatecas [es] הגייה Zacatecas -1 הצבעות
09/04/2008 Baja California [es] הגייה Baja California 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/04/2008 Cádiz [es] הגייה Cádiz -1 הצבעות
09/04/2008 cuarteto [es] הגייה cuarteto 0 הצבעות
09/04/2008 moneda [es] הגייה moneda 0 הצבעות
09/04/2008 reservorio [es] הגייה reservorio 0 הצבעות
09/04/2008 cartera [es] הגייה cartera 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/04/2008 centígrado [es] הגייה centígrado 0 הצבעות
09/04/2008 grado [es] הגייה grado 0 הצבעות
09/04/2008 unidad [es] הגייה unidad 0 הצבעות
09/04/2008 kilo [es] הגייה kilo 0 הצבעות
09/04/2008 gramo [es] הגייה gramo 0 הצבעות
09/04/2008 tonelada [es] הגייה tonelada 0 הצבעות
09/04/2008 peso [es] הגייה peso 1 הצבעות
09/04/2008 medida [es] הגייה medida 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/04/2008 codo [es] הגייה codo 0 הצבעות
09/04/2008 rodilla [es] הגייה rodilla 0 הצבעות
09/04/2008 espinilla [es] הגייה espinilla 0 הצבעות
09/04/2008 altavoz [es] הגייה altavoz 0 הצבעות