פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
29/12/2010 unburdened [en] הגייה unburdened 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/12/2010 unceasing [en] הגייה unceasing 0 הצבעות
29/12/2010 softhead [en] הגייה softhead 0 הצבעות
29/12/2010 degressive [en] הגייה degressive 0 הצבעות
29/12/2010 gonioscopy [en] הגייה gonioscopy 0 הצבעות
29/12/2010 Mary McLeod Bethune [en] הגייה Mary McLeod Bethune 0 הצבעות
29/12/2010 studded [en] הגייה studded 0 הצבעות
29/12/2010 unannounced [en] הגייה unannounced 0 הצבעות
29/12/2010 stuffiness [en] הגייה stuffiness 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/12/2010 pacifism [en] הגייה pacifism 0 הצבעות
29/12/2010 inflationary [en] הגייה inflationary 0 הצבעות
29/12/2010 deflationary [en] הגייה deflationary 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/12/2010 inflationist [en] הגייה inflationist 0 הצבעות
29/12/2010 deflationist [en] הגייה deflationist 0 הצבעות
29/12/2010 deflationism [en] הגייה deflationism 0 הצבעות
29/12/2010 sheepishness [en] הגייה sheepishness 0 הצבעות
29/12/2010 sizable [en] הגייה sizable 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/12/2010 sightliness [en] הגייה sightliness 0 הצבעות
29/12/2010 shoddiness [en] הגייה shoddiness 0 הצבעות
29/12/2010 rootless [en] הגייה rootless 0 הצבעות
29/12/2010 rootlessness [en] הגייה rootlessness 0 הצבעות
29/12/2010 bullishness [en] הגייה bullishness 0 הצבעות
29/12/2010 caginess [en] הגייה caginess 0 הצבעות
29/12/2010 clumsiness [en] הגייה clumsiness 0 הצבעות
29/12/2010 bleariness [en] הגייה bleariness 0 הצבעות
29/12/2010 boyishness [en] הגייה boyishness 0 הצבעות
29/12/2010 lavishness [en] הגייה lavishness 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/12/2010 invincibleness [en] הגייה invincibleness 0 הצבעות
29/12/2010 innocuousness [en] הגייה innocuousness 0 הצבעות
29/12/2010 prettiness [en] הגייה prettiness 0 הצבעות