משתמש:

olfine

הרשמה להגיות של olfine

פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הצבעות
07/11/2008
הגייה atkvæðarétt
atkvæðarétt [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה ríkisstjórninni
ríkisstjórninni [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה fundum
fundum [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה ríkisstjórnir
ríkisstjórnir [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה nánast
nánast [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה hafa
hafa [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה ráðherrar
ráðherrar [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה eiga
eiga [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה rjúfa
rjúfa [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה Sturla Böðvarsson
Sturla Böðvarsson [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה Fjölnir
Fjölnir [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה kirkja
kirkja [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה Gylfi Einarsson
Gylfi Einarsson [is] 0 הצבעות
07/11/2008
הגייה samfélag
samfélag [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה þjónustumiðstöð
þjónustumiðstöð [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Súðavíkurhreppur
Súðavíkurhreppur [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Eyjafjarðarsveit
Eyjafjarðarsveit [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Tjörneshreppur
Tjörneshreppur [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Mosfellsbær
Mosfellsbær [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Vigdís Finnbogadóttir
Vigdís Finnbogadóttir [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Vopnafjarðarhreppur
Vopnafjarðarhreppur [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Snæfellsbær
Snæfellsbær [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Árborg
Árborg [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Dalabyggð
Dalabyggð [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Grímseyjarhreppur
Grímseyjarhreppur [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Skagabyggð
Skagabyggð [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Bæjarhreppur
Bæjarhreppur [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Árneshreppur
Árneshreppur [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Skaftárhreppur
Skaftárhreppur [is] 0 הצבעות
25/07/2008
הגייה Húnavatnshreppur
Húnavatnshreppur [is] 0 הצבעות