פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
26/11/2013 allions-nous [fr] הגייה allions-nous 0 הצבעות
26/11/2013 alliez-vous [fr] הגייה alliez-vous 0 הצבעות
26/11/2013 s'associent [fr] הגייה s'associent 0 הצבעות
26/11/2013 associez-vous [fr] הגייה associez-vous 0 הצבעות
26/11/2013 une douche [fr] הגייה une douche 0 הצבעות
26/11/2013 s'associant [fr] הגייה s'associant 0 הצבעות
26/11/2013 s'être [fr] הגייה s'être 0 הצבעות
26/11/2013 m'associe [fr] הגייה m'associe 0 הצבעות
26/11/2013 t'associes [fr] הגייה t'associes 0 הצבעות
26/11/2013 m'associais [fr] הגייה m'associais 0 הצבעות
26/11/2013 t'associas [fr] הגייה t'associas 0 הצבעות
26/11/2013 m'associai [fr] הגייה m'associai 0 הצבעות
26/11/2013 s'associe [fr] הגייה s'associe 0 הצבעות
26/11/2013 s'associa [fr] הגייה s'associa 0 הצבעות
26/11/2013 tondre la pelouse [fr] הגייה tondre la pelouse 1 הצבעות
26/11/2013 t'associais [fr] הגייה t'associais 0 הצבעות
26/11/2013 s'associait [fr] הגייה s'associait 0 הצבעות
26/11/2013 m'associerai [fr] הגייה m'associerai 0 הצבעות
26/11/2013 t'associeras [fr] הגייה t'associeras 0 הצבעות
26/11/2013 s'associera [fr] הגייה s'associera 0 הצבעות
26/11/2013 s'associeront [fr] הגייה s'associeront 0 הצבעות
26/11/2013 m'étais [fr] הגייה m'étais 0 הצבעות
26/11/2013 t'étais [fr] הגייה t'étais 0 הצבעות
26/11/2013 s'étaient [fr] הגייה s'étaient 0 הצבעות
26/11/2013 m'associasse [fr] הגייה m'associasse 0 הצבעות
26/11/2013 t'associasses [fr] הגייה t'associasses 0 הצבעות
26/11/2013 s'associât [fr] הגייה s'associât 0 הצבעות
26/11/2013 s'associassent [fr] הגייה s'associassent 0 הצבעות
26/11/2013 m'associerais [fr] הגייה m'associerais 0 הצבעות
26/11/2013 t'associerais [fr] הגייה t'associerais 0 הצבעות