פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
06/08/2013 allergologue [fr] הגייה allergologue 0 הצבעות
06/08/2013 antivénéneux [fr] הגייה antivénéneux 0 הצבעות
06/08/2013 arthroscopie [fr] הגייה arthroscopie 0 הצבעות
06/08/2013 astreignant [fr] הגייה astreignant 0 הצבעות
06/08/2013 manquera [fr] הגייה manquera 1 הצבעות
06/08/2013 assiégeant [fr] הגייה assiégeant 0 הצבעות
06/08/2013 astreinte [fr] הגייה astreinte 0 הצבעות
03/08/2013 aromathérapie [fr] הגייה aromathérapie 0 הצבעות
03/08/2013 arrière-gorge [fr] הגייה arrière-gorge 1 הצבעות
03/08/2013 audioconférence [fr] הגייה audioconférence 0 הצבעות
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] הגייה arrière-grand-père 1 הצבעות
03/08/2013 autarcie [fr] הגייה autarcie 0 הצבעות
03/08/2013 avant-veille [fr] הגייה avant-veille 1 הצבעות
03/08/2013 épanouisse [fr] הגייה épanouisse 0 הצבעות
03/08/2013 autosubsistance [fr] הגייה autosubsistance 0 הצבעות
02/08/2013 l'intérieur [fr] הגייה l'intérieur 1 הצבעות
02/08/2013 métaphysiciens [fr] הגייה métaphysiciens 0 הצבעות
02/08/2013 préconisait [fr] הגייה préconisait 0 הצבעות
02/08/2013 reprennent [fr] הגייה reprennent 0 הצבעות
02/08/2013 des industries [fr] הגייה des industries 0 הצבעות
02/08/2013 inflammatoire [fr] הגייה inflammatoire 0 הצבעות
02/08/2013 amniotique [fr] הגייה amniotique 0 הצבעות
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] הגייה d'ostéopathie 0 הצבעות
02/08/2013 brièveté [fr] הגייה brièveté 0 הצבעות
02/08/2013 bénins [fr] הגייה bénins 0 הצבעות
02/08/2013 analeptique [fr] הגייה analeptique 0 הצבעות
02/08/2013 enthousiasmes [fr] הגייה enthousiasmes 0 הצבעות
02/08/2013 musculosquelettique [fr] הגייה musculosquelettique 0 הצבעות
02/08/2013 l'allaitement [fr] הגייה l'allaitement 0 הצבעות
02/08/2013 antidiphtérique [fr] הגייה antidiphtérique 0 הצבעות