פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
23/04/2011 Napperby [en] הגייה Napperby -1 הצבעות
23/04/2011 Seese [en] הגייה Seese -1 הצבעות
23/04/2011 vivacom [en] הגייה vivacom 0 הצבעות
23/04/2011 William Saletan [en] הגייה William Saletan 0 הצבעות
23/04/2011 Sweyn Forkbeard [en] הגייה Sweyn Forkbeard 0 הצבעות
23/04/2011 Daintree [en] הגייה Daintree 0 הצבעות
23/04/2011 quadrat [en] הגייה quadrat 0 הצבעות
23/04/2011 Chalcot [en] הגייה Chalcot -1 הצבעות
23/04/2011 Straubing [en] הגייה Straubing -1 הצבעות
23/04/2011 yilgarn [en] הגייה yilgarn 0 הצבעות
23/04/2011 Idony [en] הגייה Idony -1 הצבעות
23/04/2011 Margery Corbett Ashby [en] הגייה Margery Corbett Ashby 0 הצבעות
23/04/2011 Dimbulah [en] הגייה Dimbulah -1 הצבעות
23/04/2011 ceramifiable [en] הגייה ceramifiable -1 הצבעות
23/04/2011 Wickepin [en] הגייה Wickepin -1 הצבעות
23/04/2011 Waindell [en] הגייה Waindell 0 הצבעות
23/04/2011 Cystisis [en] הגייה Cystisis -1 הצבעות
23/04/2011 gal [en] הגייה gal 0 הצבעות
14/04/2011 solyss [en] הגייה solyss 0 הצבעות
14/04/2011 Stubbo [en] הגייה Stubbo 0 הצבעות
14/04/2011 Tonderburine [en] הגייה Tonderburine -1 הצבעות
14/04/2011 Tooraweenah [en] הגייה Tooraweenah -1 הצבעות
14/04/2011 Wallerawang [en] הגייה Wallerawang -1 הצבעות
14/04/2011 Toogoolawah [en] הגייה Toogoolawah -1 הצבעות
14/04/2011 hawt [en] הגייה hawt -1 הצבעות
10/04/2011 Zienia Merton [en] הגייה Zienia Merton 0 הצבעות
10/04/2011 squeamishly [en] הגייה squeamishly 0 הצבעות
06/04/2011 Terry Byrne [en] הגייה Terry Byrne 0 הצבעות
06/04/2011 CIS [en] הגייה CIS -1 הצבעות
06/04/2011 Daniel Breazale [en] הגייה Daniel Breazale 0 הצבעות