פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
21/05/2019 vamptyp [sv] הגייה vamptyp 0 הצבעות
21/05/2019 vamptyperna [sv] הגייה vamptyperna 0 הצבעות
21/05/2019 vamptypen [sv] הגייה vamptypen 0 הצבעות
21/05/2019 ängsbräsma [sv] הגייה ängsbräsma 0 הצבעות
21/05/2019 Saipan [sv] הגייה Saipan 0 הצבעות
21/05/2019 lidret [sv] הגייה lidret 0 הצבעות
21/05/2019 vamptyper [sv] הגייה vamptyper 0 הצבעות
21/05/2019 Ludvig Igra [sv] הגייה Ludvig Igra 0 הצבעות
21/05/2019 Tudela [sv] הגייה Tudela 0 הצבעות
21/05/2019 sladdrar [sv] הגייה sladdrar 0 הצבעות
21/05/2019 sladdra [sv] הגייה sladdra 0 הצבעות
21/05/2019 domestik [sv] הגייה domestik 0 הצבעות
21/05/2019 gelatiniserad [sv] הגייה gelatiniserad 0 הצבעות
21/05/2019 okänslighet [sv] הגייה okänslighet 0 הצבעות
21/05/2019 svinhus [sv] הגייה svinhus 0 הצבעות
21/05/2019 kvällnar [sv] הגייה kvällnar 0 הצבעות
21/05/2019 svinkätte [sv] הגייה svinkätte 0 הצבעות
21/05/2019 förindustriell [sv] הגייה förindustriell 0 הצבעות
21/05/2019 övningarna [sv] הגייה övningarna 0 הצבעות
21/05/2019 Burton [sv] הגייה Burton 0 הצבעות
21/05/2019 kustlabb [sv] הגייה kustlabb 0 הצבעות
21/05/2019 undulaten [sv] הגייה undulaten 0 הצבעות
21/05/2019 kaffemaskin [sv] הגייה kaffemaskin 0 הצבעות
21/05/2019 budgivare [sv] הגייה budgivare 0 הצבעות
21/05/2019 Androcentrism [sv] הגייה Androcentrism 0 הצבעות
21/05/2019 handmålad [sv] הגייה handmålad 0 הצבעות
21/05/2019 elektrofores [sv] הגייה elektrofores 0 הצבעות
21/05/2019 bioackumulering [sv] הגייה bioackumulering 0 הצבעות
21/05/2019 Leone [sv] הגייה Leone 0 הצבעות
21/05/2019 inerta [sv] הגייה inerta 0 הצבעות