פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
21/05/2019 hämsko [sv] הגייה hämsko 0 הצבעות
21/05/2019 Kristoffer Axén [sv] הגייה Kristoffer Axén 0 הצבעות
21/05/2019 Nygårds Karin Bengtsson [sv] הגייה Nygårds Karin Bengtsson 0 הצבעות
21/05/2019 Pelle Perlefelt [sv] הגייה Pelle Perlefelt 0 הצבעות
21/05/2019 Ulrika Wärmling [sv] הגייה Ulrika Wärmling 0 הצבעות
21/05/2019 glosorna [sv] הגייה glosorna 0 הצבעות
21/05/2019 glosor [sv] הגייה glosor 0 הצבעות
21/05/2019 spökröst [sv] הגייה spökröst 0 הצבעות
21/05/2019 rhotacism [sv] הגייה rhotacism 0 הצבעות
21/05/2019 Karl-Mikael Syding [sv] הגייה Karl-Mikael Syding 0 הצבעות
21/05/2019 Folke Tersman [sv] הגייה Folke Tersman 0 הצבעות
21/05/2019 Ubuntu [sv] הגייה Ubuntu 0 הצבעות
21/05/2019 feldiagnostiserad [sv] הגייה feldiagnostiserad 0 הצבעות
21/05/2019 lanugo [sv] הגייה lanugo 0 הצבעות
21/05/2019 kakelfog [sv] הגייה kakelfog 0 הצבעות
14/05/2019 gelatinisering [sv] הגייה gelatinisering 0 הצבעות
05/05/2019 Skogbacka [sv] הגייה Skogbacka 0 הצבעות
05/05/2019 delskåra [sv] הגייה delskåra 0 הצבעות
05/05/2019 brytskåra [sv] הגייה brytskåra 0 הצבעות
05/05/2019 konfusorisk [sv] הגייה konfusorisk 0 הצבעות
05/05/2019 näspetning [sv] הגייה näspetning 0 הצבעות
05/05/2019 behövlig [sv] הגייה behövlig 0 הצבעות
03/05/2019 Herodotos [sv] הגייה Herodotos 0 הצבעות
03/05/2019 guaifenesin [sv] הגייה guaifenesin 0 הצבעות
03/05/2019 rollkonflikt [sv] הגייה rollkonflikt 0 הצבעות
01/05/2019 utjämning [sv] הגייה utjämning 0 הצבעות
01/05/2019 Moshultamåla [sv] הגייה Moshultamåla 0 הצבעות
01/05/2019 David Dencik [sv] הגייה David Dencik 0 הצבעות
01/05/2019 hybridisering [sv] הגייה hybridisering 0 הצבעות
01/05/2019 Godby [sv] הגייה Godby 0 הצבעות