פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
24/08/2015 list papieski [pl] הגייה list papieski 0 הצבעות
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] הגייה orędzie papieskie 0 הצבעות
24/08/2015 liturgia godzin [pl] הגייה liturgia godzin 0 הצבעות
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] הגייה brewiarz klasztorny 0 הצבעות
24/08/2015 Całun Turyński [pl] הגייה Całun Turyński 0 הצבעות
24/08/2015 cela klasztorna [pl] הגייה cela klasztorna 0 הצבעות
24/08/2015 odprawić [pl] הגייה odprawić 0 הצבעות
24/08/2015 duchowe znamię [pl] הגייה duchowe znamię 0 הצבעות
24/08/2015 pożądliwość [pl] הגייה pożądliwość 0 הצבעות
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] הגייה chleb kwaszony 0 הצבעות
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] הגייה chleb niekwaszony 0 הצבעות
24/08/2015 chleb przaśny [pl] הגייה chleb przaśny 0 הצבעות
24/08/2015 chleby pokładne [pl] הגייה chleby pokładne 0 הצבעות
24/08/2015 chóry anielskie [pl] הגייה chóry anielskie 0 הצבעות
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] הגייה chronologia biblijna 0 הצבעות
24/08/2015 chrystusowcy [pl] הגייה chrystusowcy 0 הצבעות
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] הגייה Towarzystwo Chrystusowe 0 הצבעות
24/08/2015 córka chrzestna [pl] הגייה córka chrzestna 0 הצבעות
24/08/2015 syn chrzestny [pl] הגייה syn chrzestny 0 הצבעות
24/08/2015 rodzice chrzestni [pl] הגייה rodzice chrzestni 0 הצבעות
24/08/2015 chwała Boża [pl] הגייה chwała Boża 0 הצבעות
24/08/2015 cnoty główne [pl] הגייה cnoty główne 0 הצבעות
24/08/2015 cnoty moralne [pl] הגייה cnoty moralne 0 הצבעות
24/08/2015 wyznanie wiary [pl] הגייה wyznanie wiary 0 הצבעות
24/08/2015 artykuły wiary [pl] הגייה artykuły wiary 0 הצבעות
24/08/2015 czarna msza [pl] הגייה czarna msza 0 הצבעות
24/08/2015 czystość intencji [pl] הגייה czystość intencji 0 הצבעות
24/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] הגייה Kościół pielgrzymujący 0 הצבעות
24/08/2015 Kościół cierpiący [pl] הגייה Kościół cierpiący 0 הצבעות
24/08/2015 Kościół triumfujący [pl] הגייה Kościół triumfujący 0 הצבעות