פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
24/08/2015 rozkrochmalić się [pl] הגייה rozkrochmalić się 0 הצבעות
24/08/2015 pokazywać się [pl] הגייה pokazywać się 0 הצבעות
24/08/2015 miastowi [pl] הגייה miastowi 0 הצבעות
24/08/2015 uwędzić się [pl] הגייה uwędzić się 0 הצבעות
17/03/2015 bez reszty [pl] הגייה bez reszty 0 הצבעות
17/03/2015 w byle jaki sposób [pl] הגייה w byle jaki sposób 0 הצבעות
17/03/2015 bez znaczenia [pl] הגייה bez znaczenia 0 הצבעות
17/03/2015 gdybający [pl] הגייה gdybający 0 הצבעות
17/03/2015 co drugi [pl] הגייה co drugi 0 הצבעות
17/03/2015 krótko mówiąc [pl] הגייה krótko mówiąc 1 הצבעות
17/03/2015 innymi słowy [pl] הגייה innymi słowy 0 הצבעות
17/03/2015 mimo to [pl] הגייה mimo to 0 הצבעות
17/03/2015 całą dobę [pl] הגייה całą dobę 0 הצבעות
17/03/2015 a więc zatem [pl] הגייה a więc zatem 0 הצבעות
17/03/2015 gdyby nie to [pl] הגייה gdyby nie to 0 הצבעות
17/03/2015 gdybanie [pl] הגייה gdybanie 0 הצבעות
17/03/2015 pomimo to [pl] הגייה pomimo to 0 הצבעות
17/03/2015 irrelewantny [pl] הגייה irrelewantny 0 הצבעות
17/03/2015 dlatego więc [pl] הגייה dlatego więc 0 הצבעות
17/03/2015 pomimo wszystko [pl] הגייה pomimo wszystko 0 הצבעות
17/03/2015 jeśli chodzi o to [pl] הגייה jeśli chodzi o to 0 הצבעות
17/03/2015 bezstronnie mówiąc [pl] הגייה bezstronnie mówiąc 0 הצבעות
17/03/2015 bez ogródek mówiąc [pl] הגייה bez ogródek mówiąc 0 הצבעות
17/03/2015 ale za to [pl] הגייה ale za to 0 הצבעות
17/03/2015 w kolejce [pl] הגייה w kolejce 0 הצבעות
17/03/2015 dosłownie mówiąc [pl] הגייה dosłownie mówiąc 0 הצבעות
17/03/2015 zawżdy [pl] הגייה zawżdy 0 הצבעות
17/03/2015 ależ oczywiście [pl] הגייה ależ oczywiście 1 הצבעות
17/03/2015 nie mówiąc o [pl] הגייה nie mówiąc o 0 הצבעות
17/03/2015 ogólnie mówiąc [pl] הגייה ogólnie mówiąc 0 הצבעות