פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
14/12/2017 radiogoniometr [pl] הגייה radiogoniometr 0 הצבעות
14/12/2017 radiogoniometryczny [pl] הגייה radiogoniometryczny 0 הצבעות
14/12/2017 radiogoniometria [pl] הגייה radiogoniometria 0 הצבעות
14/12/2017 rzezanie [pl] הגייה rzezanie 0 הצבעות
14/12/2017 rzezaniec [pl] הגייה rzezaniec 0 הצבעות
14/12/2017 rzezanina [pl] הגייה rzezanina 0 הצבעות
14/12/2017 rzezimieszkostwo [pl] הגייה rzezimieszkostwo 0 הצבעות
14/12/2017 rzezuń [pl] הגייה rzezuń 0 הצבעות
14/12/2017 rzeźbiarnia [pl] הגייה rzeźbiarnia 0 הצבעות
14/12/2017 rzeźbiarski [pl] הגייה rzeźbiarski 0 הצבעות
14/12/2017 rzeźbiarsko [pl] הגייה rzeźbiarsko 0 הצבעות
14/12/2017 rzeźbiarskość [pl] הגייה rzeźbiarskość 0 הצבעות
14/12/2017 kabak [pl] הגייה kabak 0 הצבעות
14/12/2017 kabaliczny [pl] הגייה kabaliczny 0 הצבעות
14/12/2017 kabalista [pl] הגייה kabalista 0 הצבעות
14/12/2017 kabalistycznie [pl] הגייה kabalistycznie 0 הצבעות
14/12/2017 kabałka [pl] הגייה kabałka 0 הצבעות
14/12/2017 kabałować [pl] הגייה kabałować 0 הצבעות
14/12/2017 kwokacz [pl] הגייה kwokacz 0 הצבעות
14/12/2017 kwokanie [pl] הגייה kwokanie 0 הצבעות
14/12/2017 kwoktać [pl] הגייה kwoktać 0 הצבעות
14/12/2017 kwoktanie [pl] הגייה kwoktanie 0 הצבעות
13/04/2016 najszczęśliwszy [pl] הגייה najszczęśliwszy 0 הצבעות
13/04/2016 skupowy [pl] הגייה skupowy 0 הצבעות
13/04/2016 wetrzeć [pl] הגייה wetrzeć 0 הצבעות
13/04/2016 rozleglejszy [pl] הגייה rozleglejszy 0 הצבעות
13/04/2016 turbodoładowanie [pl] הגייה turbodoładowanie 0 הצבעות
13/04/2016 gęgawa [pl] הגייה gęgawa 0 הצבעות
13/04/2016 tunguski [pl] הגייה tunguski 0 הצבעות
13/04/2016 sterowalny [pl] הגייה sterowalny 0 הצבעות