פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
13/04/2016 seksuolog [pl] הגייה seksuolog 0 הצבעות
13/04/2016 świerkot [pl] הגייה świerkot 0 הצבעות
13/04/2016 momencik [pl] הגייה momencik 0 הצבעות
13/04/2016 wyinterpretować [pl] הגייה wyinterpretować 0 הצבעות
13/04/2016 przytorze [pl] הגייה przytorze 0 הצבעות
13/04/2016 udziałowy [pl] הגייה udziałowy 0 הצבעות
13/04/2016 scjentologiczny [pl] הגייה scjentologiczny 0 הצבעות
13/04/2016 niespełnione [pl] הגייה niespełnione 0 הצבעות
13/04/2016 powsadzać [pl] הגייה powsadzać 0 הצבעות
13/04/2016 strawestować [pl] הגייה strawestować 0 הצבעות
13/04/2016 zamotać [pl] הגייה zamotać 0 הצבעות
13/04/2016 rozpraszający [pl] הגייה rozpraszający 0 הצבעות
13/04/2016 opatrunkowy [pl] הגייה opatrunkowy 0 הצבעות
13/04/2016 proliferacja [pl] הגייה proliferacja 0 הצבעות
13/04/2016 sercowo-naczyniowy [pl] הגייה sercowo-naczyniowy 0 הצבעות
13/04/2016 remisja [pl] הגייה remisja 0 הצבעות
13/04/2016 podstarości [pl] הגייה podstarości 0 הצבעות
13/04/2016 pentliczek [pl] הגייה pentliczek 0 הצבעות
13/04/2016 rozdzielnik [pl] הגייה rozdzielnik 0 הצבעות
13/04/2016 suszanin [pl] הגייה suszanin 0 הצבעות
13/04/2016 przepięcie [pl] הגייה przepięcie 0 הצבעות
13/04/2016 prząśniczka [pl] הגייה prząśniczka 0 הצבעות
13/04/2016 nieziemsko [pl] הגייה nieziemsko 0 הצבעות
13/04/2016 Westerplatte [pl] הגייה Westerplatte 0 הצבעות
13/04/2016 resekcja [pl] הגייה resekcja 0 הצבעות
13/04/2016 postępowość [pl] הגייה postępowość 0 הצבעות
05/04/2016 Wirowski [pl] הגייה Wirowski 0 הצבעות
05/04/2016 Wojkowski [pl] הגייה Wojkowski 0 הצבעות
05/04/2016 Zambrzycki [pl] הגייה Zambrzycki 0 הצבעות
05/04/2016 dziołcha [pl] הגייה dziołcha 0 הצבעות