פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
17/10/2020 dla turystów [pl] הגייה dla turystów 0 הצבעות
17/10/2020 widowiskowe [pl] הגייה widowiskowe 0 הצבעות
17/10/2020 enofil [pl] הגייה enofil 0 הצבעות
17/10/2020 eponim [pl] הגייה eponim 0 הצבעות
17/10/2020 emablować [pl] הגייה emablować 0 הצבעות
17/10/2020 idiolatria [pl] הגייה idiolatria 0 הצבעות
17/10/2020 sempiterna [pl] הגייה sempiterna 0 הצבעות
17/10/2020 woluntarysta [pl] הגייה woluntarysta 0 הצבעות
17/10/2020 facambuł [pl] הגייה facambuł 0 הצבעות
17/10/2020 soteriologia [pl] הגייה soteriologia 0 הצבעות
17/10/2020 utylitarysta [pl] הגייה utylitarysta 0 הצבעות
17/10/2020 hipodoncja [pl] הגייה hipodoncja 0 הצבעות
17/10/2020 sakramentologia [pl] הגייה sakramentologia 0 הצבעות
17/10/2020 ścibić [pl] הגייה ścibić 0 הצבעות
17/10/2020 monizm [pl] הגייה monizm 0 הצבעות
17/10/2020 wiktuały [pl] הגייה wiktuały 0 הצבעות
17/10/2020 oskoma [pl] הגייה oskoma 0 הצבעות
17/10/2020 ineksprymable [pl] הגייה ineksprymable 0 הצבעות
17/10/2020 prozelita [pl] הגייה prozelita 0 הצבעות
17/10/2020 felerysta [pl] הגייה felerysta 0 הצבעות
17/10/2020 konfrater [pl] הגייה konfrater 0 הצבעות
17/10/2020 holizm [pl] הגייה holizm 0 הצבעות
17/10/2020 skonfudować [pl] הגייה skonfudować 0 הצבעות
17/10/2020 obskuranctwo [pl] הגייה obskuranctwo 0 הצבעות
17/10/2020 neptek [pl] הגייה neptek 0 הצבעות
17/10/2020 wartość autoteliczna [pl] הגייה wartość autoteliczna 0 הצבעות
17/10/2020 adultyzm [pl] הגייה adultyzm 0 הצבעות
14/12/2017 w dniach poświątecznych [pl] הגייה w dniach poświątecznych 0 הצבעות
14/12/2017 w tytule piosenki [pl] הגייה w tytule piosenki 1 הצבעות
14/12/2017 późnym rankiem [pl] הגייה późnym rankiem 0 הצבעות