פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
05/04/2016 franszyza [pl] הגייה franszyza 0 הצבעות
05/04/2016 polipropylen [pl] הגייה polipropylen 0 הצבעות
05/04/2016 higieniczno-sanitarne [pl] הגייה higieniczno-sanitarne 0 הצבעות
05/04/2016 Zuchniewicz [pl] הגייה Zuchniewicz 0 הצבעות
05/04/2016 miechowianin [pl] הגייה miechowianin 0 הצבעות
05/04/2016 międzyrządowy [pl] הגייה międzyrządowy 0 הצבעות
05/04/2016 pozaziemski [pl] הגייה pozaziemski 0 הצבעות
05/04/2016 proszkowy [pl] הגייה proszkowy 0 הצבעות
05/04/2016 papryczka [pl] הגייה papryczka 0 הצבעות
05/04/2016 maszerował [pl] הגייה maszerował 0 הצבעות
05/04/2016 superkomfort [pl] הגייה superkomfort 0 הצבעות
05/04/2016 Ekspresowa czy zwykła? [pl] הגייה Ekspresowa czy zwykła? 0 הצבעות
05/04/2016 Jaka szkoda! [pl] הגייה Jaka szkoda! 0 הצבעות
05/04/2016 przedmioty wartościowe [pl] הגייה przedmioty wartościowe 0 הצבעות
05/04/2016 Kawecki [pl] הגייה Kawecki 0 הצבעות
05/04/2016 Gdzie mogę kupić znaczki? [pl] הגייה Gdzie mogę kupić znaczki? 0 הצבעות
05/04/2016 Gdzie jest skrzynka pocztowa? [pl] הגייה Gdzie jest skrzynka pocztowa? 0 הצבעות
05/04/2016 Jaki jest przelicznik? [pl] הגייה Jaki jest przelicznik? 0 הצבעות
05/04/2016 Siostrzonek [pl] הגייה Siostrzonek 0 הצבעות
24/08/2015 aktywa i pasywa [pl] הגייה aktywa i pasywa 0 הצבעות
24/08/2015 rynek gwarantowany [pl] הגייה rynek gwarantowany 0 הצבעות
24/08/2015 jak najkorzystniej [pl] הגייה jak najkorzystniej 0 הצבעות
24/08/2015 przyznać premię [pl] הגייה przyznać premię 0 הצבעות
24/08/2015 przyjąć ofertę w przetargu [pl] הגייה przyjąć ofertę w przetargu 0 הצבעות
24/08/2015 nałożenie konfiskaty [pl] הגייה nałożenie konfiskaty 0 הצבעות
24/08/2015 zaległe odsetki [pl] הגייה zaległe odsetki 0 הצבעות
24/08/2015 zaległy czynsz [pl] הגייה zaległy czynsz 0 הצבעות
24/08/2015 reszta należności wekslowej [pl] הגייה reszta należności wekslowej 0 הצבעות
24/08/2015 weksel obciążający bank [pl] הגייה weksel obciążający bank 0 הצבעות
24/08/2015 rok obliczeniowy [pl] הגייה rok obliczeniowy 0 הצבעות