פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
24/08/2015 rok bazowy [pl] הגייה rok bazowy 1 הצבעות
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] הגייה podlegać ratyfikacji 1 הצבעות
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] הגייה rynek o zniżkowej tendencji 0 הצבעות
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] הגייה obligacja na okaziciela 0 הצבעות
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] הגייה przed opodatkowaniem 0 הצבעות
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] הגייה najkorzystniejsza cena 0 הצבעות
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] הגייה najkorzystniejszy kurs 0 הצבעות
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] הגייה podatek od zakładów 0 הצבעות
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] הגייה gwarancja przetargowa 0 הצבעות
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] הגייה spekulant czarnorynkowy 0 הצבעות
24/08/2015 superdywidenda [pl] הגייה superdywidenda 0 הצבעות
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] הגייה emisja bonusowa 0 הצבעות
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] הגייה rynek zwyżkujący 0 הצבעות
24/08/2015 zwyżkujący [pl] הגייה zwyżkujący 0 הצבעות
24/08/2015 zwyżkowo [pl] הגייה zwyżkowo 0 הצבעות
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] הגייה zmiana koniunktury 0 הצבעות
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] הגייה koniunktura gospodarcza 0 הצבעות
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] הגייה spadek koniunktury 0 הצבעות
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] הגייה prognozowanie koniunktury 0 הצבעות
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] הגייה wskaźnik koniunktury 0 הצבעות
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] הגייה wskaźniki koniunktury 0 הצבעות
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] הגייה recesja gospodarcza 0 הצבעות
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] הגייה ożywienie gospodarcze 0 הצבעות
24/08/2015 obrót globalny [pl] הגייה obrót globalny 0 הצבעות
24/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] הגייה sytuacja gospodarcza 0 הצבעות
24/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] הגייה wskaźnik siły nabywczej 0 הצבעות
24/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] הגייה kapitał zmobilizowany 0 הצבעות
24/08/2015 makler wekslowy [pl] הגייה makler wekslowy 0 הצבעות
24/08/2015 zlecenie kasujące [pl] הגייה zlecenie kasujące 0 הצבעות
24/08/2015 akumulacja kapitału [pl] הגייה akumulacja kapitału 0 הצבעות