פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
24/08/2015 odpis amortyzacyjny [pl] הגייה odpis amortyzacyjny 0 הצבעות
24/08/2015 rynek kapitałowy [pl] הגייה rynek kapitałowy 0 הצבעות
24/08/2015 rynek finansowy [pl] הגייה rynek finansowy 0 הצבעות
24/08/2015 rynek pieniężny [pl] הגייה rynek pieniężny 0 הצבעות
24/08/2015 współsprawca [pl] הגייה współsprawca 0 הצבעות
24/08/2015 zdolność płatnicza [pl] הגייה zdolność płatnicza 0 הצבעות
24/08/2015 zdolność procesowa [pl] הגייה zdolność procesowa 0 הצבעות
24/08/2015 nieczynienie [pl] הגייה nieczynienie 0 הצבעות
24/08/2015 łamanie prawa [pl] הגייה łamanie prawa 0 הצבעות
24/08/2015 naruszenie prawa [pl] הגייה naruszenie prawa 0 הצבעות
24/08/2015 granice nieruchomości [pl] הגייה granice nieruchomości 0 הצבעות
24/08/2015 przypadkowa śmierć [pl] הגייה przypadkowa śmierć 0 הצבעות
24/08/2015 prawa nabyte [pl] הגייה prawa nabyte 0 הצבעות
24/08/2015 oskarżycielski [pl] הגייה oskarżycielski 0 הצבעות
24/08/2015 oskarżający [pl] הגייה oskarżający 0 הצבעות
24/08/2015 oskarżyciel posiłkowy [pl] הגייה oskarżyciel posiłkowy 0 הצבעות
24/08/2015 poskarżyć się [pl] הגייה poskarżyć się 0 הצבעות
24/08/2015 skarżący [pl] הגייה skarżący 0 הצבעות
24/08/2015 prawuj [pl] הגייה prawuj 0 הצבעות
24/08/2015 analiza wskaźnikowa [pl] הגייה analiza wskaźnikowa 0 הצבעות
24/08/2015 rok budżetowy [pl] הגייה rok budżetowy 0 הצבעות
24/08/2015 faktorant [pl] הגייה faktorant 0 הצבעות
24/08/2015 faktoringowy [pl] הגייה faktoringowy 0 הצבעות
24/08/2015 stąpając [pl] הגייה stąpając 0 הצבעות
24/08/2015 falujących [pl] הגייה falujących 0 הצבעות
24/08/2015 Wyzewa [pl] הגייה Wyzewa 0 הצבעות
24/08/2015 ojciec generał [pl] הגייה ojciec generał 0 הצבעות
24/08/2015 obmycie [pl] הגייה obmycie 0 הצבעות
24/08/2015 abortować [pl] הגייה abortować 0 הצבעות
24/08/2015 agada [pl] הגייה agada 0 הצבעות