פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
24/08/2015 akwarianie [pl] הגייה akwarianie 0 הצבעות
24/08/2015 aliturgiczny [pl] הגייה aliturgiczny 0 הצבעות
24/08/2015 almucja [pl] הגייה almucja 0 הצבעות
24/08/2015 almuzja [pl] הגייה almuzja 0 הצבעות
24/08/2015 antydoron [pl] הגייה antydoron 0 הצבעות
24/08/2015 antylegomena [pl] הגייה antylegomena 0 הצבעות
24/08/2015 arianizm [pl] הגייה arianizm 0 הצבעות
24/08/2015 arminianie [pl] הגייה arminianie 0 הצבעות
24/08/2015 remonstranci [pl] הגייה remonstranci 0 הצבעות
24/08/2015 pokropienie [pl] הגייה pokropienie 0 הצבעות
24/08/2015 augustynizm [pl] הגייה augustynizm 0 הצבעות
24/08/2015 baptyjski [pl] הגייה baptyjski 0 הצבעות
24/08/2015 anabaptyjski [pl] הגייה anabaptyjski 0 הצבעות
24/08/2015 spowiadać [pl] הגייה spowiadać 0 הצבעות
24/08/2015 abjuracja [pl] הגייה abjuracja 0 הצבעות
24/08/2015 akt nadziei [pl] הגייה akt nadziei 0 הצבעות
24/08/2015 akt wiary [pl] הגייה akt wiary 0 הצבעות
24/08/2015 akt pokuty [pl] הגייה akt pokuty 0 הצבעות
24/08/2015 akt żalu [pl] הגייה akt żalu 0 הצבעות
24/08/2015 akt woli [pl] הגייה akt woli 0 הצבעות
24/08/2015 akt ludzki [pl] הגייה akt ludzki 0 הצבעות
24/08/2015 akt boski [pl] הגייה akt boski 0 הצבעות
24/08/2015 akt miłości [pl] הגייה akt miłości 1 הצבעות
24/08/2015 Arka Noego [pl] הגייה Arka Noego 0 הצבעות
24/08/2015 Arka Przymierza [pl] הגייה Arka Przymierza 0 הצבעות
24/08/2015 Baranek Boży [pl] הגייה Baranek Boży 0 הצבעות
24/08/2015 bartolomici [pl] הגייה bartolomici 0 הצבעות
24/08/2015 beatyfikowana [pl] הגייה beatyfikowana 0 הצבעות
24/08/2015 begardzi [pl] הגייה begardzi 0 הצבעות
24/08/2015 beginki [pl] הגייה beginki 0 הצבעות