פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
17/02/2016 comenzar a [es] הגייה comenzar a 0 הצבעות
17/02/2016 generación espontánea [es] הגייה generación espontánea 0 הצבעות
17/02/2016 hacer zapping [es] הגייה hacer zapping 0 הצבעות
17/02/2016 convencerme [es] הגייה convencerme 0 הצבעות
17/02/2016 frito con mucho aceite [es] הגייה frito con mucho aceite 0 הצבעות
17/02/2016 cocido en el horno [es] הגייה cocido en el horno 0 הצבעות
16/02/2016 neutrón [es] הגייה neutrón 0 הצבעות
16/02/2016 luciéramos [es] הגייה luciéramos 0 הצבעות
15/02/2016 chimpancé [es] הגייה chimpancé 1 הצבעות
15/02/2016 huevo [es] הגייה huevo 0 הצבעות
15/02/2016 nuez [es] הגייה nuez 1 הצבעות
15/02/2016 noningentésimo [es] הגייה noningentésimo 0 הצבעות
15/02/2016 raza [es] הגייה raza 2 הצבעות
15/02/2016 beneficio neto [es] הגייה beneficio neto 0 הצבעות
15/02/2016 a excepción de [es] הגייה a excepción de 0 הצבעות
15/02/2016 dieciocho [es] הגייה dieciocho 0 הצבעות
15/02/2016 cuadringentésimo [es] הגייה cuadringentésimo 0 הצבעות
15/02/2016 sollozar [es] הגייה sollozar 0 הצבעות
15/02/2016 cabezón [es] הגייה cabezón 0 הצבעות
15/02/2016 encía [es] הגייה encía 0 הצבעות
15/02/2016 conducir [es] הגייה conducir 1 הצבעות
15/02/2016 hacer [es] הגייה hacer -1 הצבעות
15/02/2016 ambicioso [es] הגייה ambicioso 0 הצבעות
15/02/2016 decimonoveno [es] הגייה decimonoveno 0 הצבעות
15/02/2016 estupideces [es] הגייה estupideces 0 הצבעות
15/02/2016 necesitar [es] הגייה necesitar 0 הצבעות
15/02/2016 Andalucía [es] הגייה Andalucía 0 הצבעות
15/02/2016 septingentésimo [es] הגייה septingentésimo 0 הצבעות
15/02/2016 cabezona [es] הגייה cabezona 0 הצבעות
15/02/2016 obedecer [es] הגייה obedecer 0 הצבעות