פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
19/11/2013 Warszawapaktens [sv] הגייה Warszawapaktens 0 הצבעות
19/11/2013 Natoutvidgningen [sv] הגייה Natoutvidgningen 0 הצבעות
19/11/2013 försvarspolitik [sv] הגייה försvarspolitik 0 הצבעות
19/11/2013 territoriella [sv] הגייה territoriella 0 הצבעות
19/11/2013 säkerhetsstrategi [sv] הגייה säkerhetsstrategi 0 הצבעות
19/11/2013 fastställer [sv] הגייה fastställer 0 הצבעות
19/11/2013 försvarspolitiken [sv] הגייה försvarspolitiken 0 הצבעות
19/11/2013 värdegemenskap [sv] הגייה värdegemenskap 0 הצבעות
19/11/2013 ryggraden [sv] הגייה ryggraden 0 הצבעות
19/11/2013 transatlantiska [sv] הגייה transatlantiska 0 הצבעות
19/11/2013 krishanterare [sv] הגייה krishanterare 0 הצבעות
19/11/2013 förrådsställt [sv] הגייה förrådsställt 0 הצבעות
19/11/2013 invasionsförsvar [sv] הגייה invasionsförsvar 0 הצבעות
19/11/2013 insatsförsvar [sv] הגייה insatsförsvar 0 הצבעות
19/11/2013 försvarsmakten [sv] הגייה försvarsmakten 0 הצבעות
19/11/2013 materiel [sv] הגייה materiel 0 הצבעות
19/11/2013 personalförsörjningen [sv] הגייה personalförsörjningen 0 הצבעות
19/11/2013 operativ [sv] הגייה operativ 0 הצבעות
19/11/2013 ledstjärnan [sv] הגייה ledstjärnan 0 הצבעות
19/11/2013 motsatsförhållande [sv] הגייה motsatsförhållande 0 הצבעות
19/11/2013 territorialförsvaret [sv] הגייה territorialförsvaret 0 הצבעות
19/11/2013 försvarsmakt [sv] הגייה försvarsmakt 0 הצבעות
19/11/2013 omvärldsanalys [sv] הגייה omvärldsanalys 0 הצבעות
19/11/2013 underrättelsetjänst [sv] הגייה underrättelsetjänst 1 הצבעות
19/11/2013 omställningsarbetet [sv] הגייה omställningsarbetet 0 הצבעות
19/11/2013 Julia Sporsén [sv] הגייה Julia Sporsén 0 הצבעות
19/11/2013 Thed [sv] הגייה Thed 0 הצבעות
19/11/2013 Lis Land [sv] הגייה Lis Land 0 הצבעות
19/11/2013 line dance [sv] הגייה line dance 0 הצבעות
19/11/2013 mök [sv] הגייה mök 0 הצבעות