פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
30/11/2011 quincuagenario [es] הגייה quincuagenario 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
30/11/2011 septingentésimo [es] הגייה septingentésimo 0 הצבעות
30/11/2011 sexcentésimo [es] הגייה sexcentésimo 1 הצבעות
30/11/2011 cuadringentésimo [es] הגייה cuadringentésimo 0 הצבעות
30/11/2011 concomitancia [es] הגייה concomitancia 0 הצבעות
30/11/2011 jeringa [es] הגייה jeringa 0 הצבעות
26/11/2011 xenófoba [es] הגייה xenófoba 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
05/11/2011 gastroenteróloga [es] הגייה gastroenteróloga 0 הצבעות
05/11/2011 gastroenterólogo [es] הגייה gastroenterólogo 0 הצבעות
05/11/2011 ecuatoguineana [es] הגייה ecuatoguineana 0 הצבעות
05/11/2011 jerosolimitana [es] הגייה jerosolimitana 0 הצבעות
05/11/2011 jerosolimitano [es] הגייה jerosolimitano 0 הצבעות
05/11/2011 margariteña [es] הגייה margariteña 0 הצבעות
05/11/2011 margariteño [es] הגייה margariteño 0 הצבעות
05/11/2011 dominiquesa [es] הגייה dominiquesa 0 הצבעות
05/11/2011 dominiqués [es] הגייה dominiqués 0 הצבעות
05/11/2011 Santalucense [es] הגייה Santalucense 0 הצבעות
05/11/2011 trinitense [es] הגייה trinitense 0 הצבעות
05/11/2011 jamaiquina [es] הגייה jamaiquina 0 הצבעות
05/11/2011 jamaiquino [es] הגייה jamaiquino 0 הצבעות
05/11/2011 curazoleña [es] הגייה curazoleña 0 הצבעות
05/11/2011 curazoleño [es] הגייה curazoleño 0 הצבעות
31/10/2011 superstición [es] הגייה superstición 0 הצבעות
31/10/2011 brujería [es] הגייה brujería 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
31/10/2011 béisbol [es] הגייה béisbol 1 הצבעות
31/10/2011 caña de azúcar [es] הגייה caña de azúcar 0 הצבעות
31/10/2011 excelente [es] הגייה excelente 1 הצבעות
31/10/2011 algarabía [es] הגייה algarabía 0 הצבעות
31/10/2011 cascarrabias [es] הגייה cascarrabias 1 הצבעות
31/10/2011 destello [es] הגייה destello 0 הצבעות