פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
21/06/2010 ogna [nap] הגייה ogna 0 הצבעות
21/06/2010 unghia [it] הגייה unghia 1 הצבעות
21/06/2010 auciello [nap] הגייה auciello 0 הצבעות
21/06/2010 uccello [it] הגייה uccello 0 הצבעות
21/06/2010 truono [nap] הגייה truono 0 הצבעות
21/06/2010 tronola [nap] הגייה tronola 0 הצבעות
21/06/2010 tuono [it] הגייה tuono 0 הצבעות
21/06/2010 torre [it] הגייה torre 1 הצבעות
21/06/2010 toro [it] הגייה toro 1 הצבעות
21/06/2010 suricillo [nap] הגייה suricillo 0 הצבעות
21/06/2010 sorice [nap] הגייה sorice 0 הצבעות
21/06/2010 topo [it] הגייה topo 3 הצבעות
21/06/2010 titto [nap] הגייה titto 0 הצבעות
21/06/2010 tetto [it] הגייה tetto 1 הצבעות
21/06/2010 capa [nap] הגייה capa 0 הצבעות
21/06/2010 testa [it] הגייה testa 3 הצבעות
21/06/2010 Terra [nap] הגייה Terra 0 הצבעות
21/06/2010 Terra [it] הגייה Terra 1 הצבעות
21/06/2010 tempo [it] הגייה tempo 0 הצבעות
21/06/2010 tavula [nap] הגייה tavula 0 הצבעות
21/06/2010 tavola [it] הגייה tavola 2 הצבעות
21/06/2010 cestunia [nap] הגייה cestunia 0 הצבעות
21/06/2010 tartaruga [it] הגייה tartaruga 1 הצבעות
10/03/2010 Gennaro [nap] הגייה Gennaro 0 הצבעות
10/03/2010 schiattare [nap] הגייה schiattare 0 הצבעות
10/03/2010 via [nap] הגייה via -1 הצבעות
10/03/2010 stella [nap] הגייה stella 0 הצבעות
10/03/2010 scola [nap] הגייה scola 0 הצבעות
10/03/2010 scopa [nap] הגייה scopa 0 הצבעות
10/03/2010 fajella [nap] הגייה fajella 0 הצבעות