פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
09/03/2010 zweiundzwanzigste [de] הגייה zweiundzwanzigste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/03/2010 dreiundzwanzigste [de] הגייה dreiundzwanzigste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/03/2010 vierundzwanzigste [de] הגייה vierundzwanzigste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/03/2010 fünfundzwanzigste [de] הגייה fünfundzwanzigste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/03/2010 sechsundzwanzigste [de] הגייה sechsundzwanzigste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/03/2010 siebenundzwanzigste [de] הגייה siebenundzwanzigste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/03/2010 Gläserne Kette [de] הגייה Gläserne Kette 0 הצבעות
09/03/2010 frühlicht [de] הגייה frühlicht 0 הצבעות
09/03/2010 volkhaus [de] הגייה volkhaus 0 הצבעות
09/03/2010 achtundzwanzigste [de] הגייה achtundzwanzigste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/03/2010 neunundzwanzigste [de] הגייה neunundzwanzigste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/03/2010 dreißigste [de] הגייה dreißigste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/03/2010 einunddreißigste [de] הגייה einunddreißigste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
09/03/2010 Trachtenberg-Schnellrechenmethode [de] הגייה Trachtenberg-Schnellrechenmethode 0 הצבעות
09/03/2010 Trachtenberg [de] הגייה Trachtenberg 0 הצבעות
09/03/2010 Roland vom Hochplateau [de] הגייה Roland vom Hochplateau 0 הצבעות
09/03/2010 Erkenntnislehre [de] הגייה Erkenntnislehre 0 הצבעות
09/03/2010 Erkenntnistheorie [de] הגייה Erkenntnistheorie 0 הצבעות
09/03/2010 Vernunftkritik [de] הגייה Vernunftkritik 0 הצבעות
09/03/2010 Wandale [de] הגייה Wandale 0 הצבעות
09/03/2010 ausgegangen [de] הגייה ausgegangen 0 הצבעות
09/03/2010 hätten [de] הגייה hätten 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/03/2010 germanisch [de] הגייה germanisch 0 הצבעות
08/03/2010 sechste [de] הגייה sechste 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/03/2010 siebte [de] הגייה siebte 0 הצבעות
08/03/2010 neunte [de] הגייה neunte 3 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/03/2010 zehnte [de] הגייה zehnte 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/03/2010 elfte [de] הגייה elfte 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/03/2010 zwölfte [de] הגייה zwölfte 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
08/03/2010 dreizehnte [de] הגייה dreizehnte 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר