פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
23/04/2018 self-tanning [en] הגייה self-tanning 0 הצבעות
23/04/2018 rummages [en] הגייה rummages 0 הצבעות
23/04/2018 overworks [en] הגייה overworks 1 הצבעות
23/04/2018 Byzantines [en] הגייה Byzantines 0 הצבעות
01/02/2018 Kaiser [en] הגייה Kaiser 0 הצבעות
01/02/2018 Puffer [en] הגייה Puffer 0 הצבעות
01/02/2018 vampish [en] הגייה vampish 0 הצבעות
01/02/2018 galactically [en] הגייה galactically 0 הצבעות
01/02/2018 intercollegiate [en] הגייה intercollegiate 0 הצבעות
01/02/2018 orange squash [en] הגייה orange squash 1 הצבעות
11/01/2018 Fuze tea [en] הגייה Fuze tea 0 הצבעות
11/01/2018 Name day [en] הגייה Name day 0 הצבעות
09/05/2017 irrelevantly [en] הגייה irrelevantly 0 הצבעות
10/07/2016 The Great Leap [en] הגייה The Great Leap 0 הצבעות
10/07/2016 off-center [en] הגייה off-center 1 הצבעות
06/02/2016 Rupert Graves [en] הגייה Rupert Graves 1 הצבעות
06/02/2016 buyer's remorse [en] הגייה buyer's remorse 1 הצבעות
06/02/2016 six of one and half a dozen of the other [en] הגייה six of one and half a dozen of the other 0 הצבעות
02/11/2012 Wendy Darling [en] הגייה Wendy Darling 0 הצבעות
02/11/2012 countrymen [en] הגייה countrymen 0 הצבעות
13/06/2011 kitty [en] הגייה kitty 0 הצבעות
13/06/2011 bowing [en] הגייה bowing 0 הצבעות
13/06/2011 banana [en] הגייה banana 1 הצבעות
13/06/2011 falcon [en] הגייה falcon 1 הצבעות
13/06/2011 rabies [en] הגייה rabies 0 הצבעות
13/06/2011 clincher [en] הגייה clincher 0 הצבעות
13/06/2011 Christopher Marlowe [en] הגייה Christopher Marlowe 0 הצבעות
03/06/2011 San Jacinto (CA) [en] הגייה San Jacinto (CA) 0 הצבעות
03/06/2011 Davies [en] הגייה Davies 0 הצבעות
03/06/2011 Lupe Fiasco [en] הגייה Lupe Fiasco 0 הצבעות